Welkom

Welkom op de website van Stichting Linquenda.

Wij zijn een ideële instelling, die zich inzet voor hulp aan arme gezinnen in Roemenië. Stichting Linquenda biedt hulp aan ong. 50 tot 60 gezinnen in Roemenië.

Wij zijn actief in het gebied in en rond Arad. Het leven in Roemenië is moeilijk. Van alle voormalige Oostblok landen duurt de aansluiting met de levensstandaard in de rest van Europa in Roemenië het langst. Weliswaar zijn er sinds de aansluiting met de EU grote stappen voorwaarts gemaakt. De infrastructuur, de zorg, de sociale voorzieningen ondergaan grote veranderingen. Ten goede. Roemenië is op de goede weg.

Wij helpen gezinnen een handje aan wie deze vooruitgang grotendeels voorbij gaat. De werkloze, de ongeschoolden, de chronisch zieken, gehandicapten, grote gezinnen, een-ouder gezinnen.

Op deze site kunt u vinden hoe wij dat doen. En u vindt verhalen van wat onze teams meemaken bij een bezoek aan het land. Wilt u betrokken worden bij ons werk, ook daarover vindt u informatie

Kijkt u rustig rond op onze site. Voor vragen of opmerkingen kunt u het contact formulier gebruiken.

Tony van der Eijk.

Stichting Linquenda.

(mei 2017)

Wie zijn wij??

Wij zijn een kleine lokale ideële instelling, gevestigd in Oudewater, die zich inzet voor hulp aan arme gezinnen in Roemenië. Stichting Linquenda biedt hulp aan ong. 50 tot 60 gezinnen. In het zuid-westen van Roemenië ligt de stad Arad, ong. 50 km. over de grens met Hongarije. Zowel in Arad helpen wij gezinnen, als ook in een aantal dorpen in de omgeving: Fintenele, Tisa Noua, Simbateni, Paulis, Cuvin, Minis, Ususau, Chioroc.

In Oudewater beheren wij een 2e hands winkel, waar wij voornamelijk kleding verkopen, maar ook wat huisraad. De inkomsten uit de winkel stelt ons in staat onze plannen te realiseren.

Puntsgewijs zijn dat:

  • hulpverlening aan de armste gezinnen in Roemenië
  • Verspreiding van Bijbels en Bijbelse lectuur
  • Inzamelen van kleding, schoenen, textiel en speelgoed
  • 3 maal per jaar bezoeken van alle gezinnen en uitdelen van goederen

garage

  • Voorbereiden van transporten voor hulpgoederen naar Roemenië
  • Sponsors zoeken en belangstellenden informeren over onze activiteiten d.m.v. rondzendbrieven
  • Het aanschrijven van “grote” ondernemingen voor materiële en/of financiële steun
  • Voedselinzamelingsactie, eenmaal per jaar in oktober
  • De actie brood ……. nodig

Twee keer per jaar vertrekt een vrachtwagen met hulpgoederen naar Roemenië: in Mei en November.

DSC06498[2]2

Met name sponsordozen met kleding, schoenen, incontinentiemateriaal en natuurlijk voedsel. In Februari en mei wordt er ter plekke inkopen gedaan van extra voedsel en rond gebracht.

DSC02613[2]2

Met de goederen gaan er ook Bijbels en evangelisch leermateriaal mee. Het Woord zegt niet voor niets: “Niet alleen van brood zal de mens leven” (Math. 4:4).

SDC11894[2]3

Het is de missie van de vrijwilligers van Linquenda om de allerarmsten in Roemenië te helpen aan een beter bestaan. Met zoveel mogelijk hulp en hulpgoederen zo vaak mogelijk naar de gezinnen en gemeenschappen die deze hulp het hardste nodig hebben.

Naast de meest noodzakelijke hulp van voedsel en kleding zijn we soms in staat meer te doen; zoals een fiets brengen, zodat ze niet lopend naar een volgend dorp hoeven; een echt bed met matras, zodat de divan niet meer met z’n drieën hoeft te worden gedeeld; schoolschriften, voor schoolgaande kinderen; waspoeder, zodat de kleding een keer wat frisser ruikt; rollator, om toch weer een rondje te kunnen lopen in de eigen tuin; incontinentie materiaal, zodat de patiënt een keer een wat droger gevoel heeft; soms een computer, zodat de jeugd ook daar kennis mee maakt in voorbereiding op hun toekomst.

We realiseren ons dat alles nog steeds noodhulp is en geen structurele hulp, maar wel hulp, waardoor het leven van onze medemens even wat makkelijker en leuker wordt. Dat is de moeite waard!!

Een film uit 2009 over wat stichting Linquenda voor werk heeft verricht tijdens een reis in dat  jaar geeft een kleine indruk van de hoeveelheid spullen die er heen is gebracht dankzij de inzet van vele vrijwilligers. We mochten uitgaan door de bediening die God ons geeft. De mensen aanvaarden dit en het was prachtig om te zien dat de opbrengst voor iedereen daar hard nodig is.

Deze impressie werd gemaakt door Timon Blankenburgh:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

vacant

Penningmeester:

Huub van Doorn

Oudewater

Secretaris

Coen den Braber
Boesemsingel 64
2411 KX Bodegraven

Bestuurslid

Tilly en Frans Tollenaar

Berg Ambacht

Marco Blankenburgh
De Cope 16

3421  XL  Oudewater
0348-564520