Welkom

Welkom op de website van Stichting Linquenda.

Stichting Linquenda is een christelijke stichting, die het onrechtvaardig vindt wanneer mensen in Roemenië in diepe armoede leven, soms echt honger lijden, terwijl onze huizen uitpuilen van de overvloed. We zien graag dat er een eerlijkere verdeling is van die rijkdom.

Wij helpen mensen, ongeacht hun afkomst, geloof, huidskleur. Wij belijden dat God liefde is, maar willen ook Zijn instrument zijn zodat mensen deze liefde kunnen voelen, doordat we ze omhelzen; doordat we hen warme dekens geven om onder te slapen; doordat we hen voedsel geven om hun lichaam te voeden.

“Ik zeg jullie: toen jullie dingen voor één van de minst belangrijke broeders deden, hebben jullie ze ook voor Mij gedaan.” zegt Jezus in de Bijbel: Mattheus 25:31-46

 Op 3 plekken …

In de omgeveing van Arad komen we al jaren. Nu zijn het vooral nog families, die structureel hulp nodig hebben, bv. omdat een gezinslid langdurig ziek is; omdat een gezinslid, veelal de vader, gehandicapt is; omdat het een een-ouder gezin is; maar ook omdat het een eenzame alleenstaande oudere is.

Sinds 2019 komen we in Misca, kort over de Roemeense grens met Hongarije. In deze regio heerst een veel grotere armoede dan in de omgeving van Arad. Door verouderde landbouwmethoden, gebrek aan investeringen en het ontbreken van werkgelegenheid blijft de bevolking arm, trekt de jeugd naar het buitenland en vereenzamen de ouderen. Linquenda financiert hier nu de voedselpakketten. Daarnaast is er gestart met broodcontracten, waarbij de bakker vooruit wordt betaald, zodat gezinnen wekelijks gratis brood kunnen krijgen. Ook worden hier hulpgoederen geleverd, die hun weg vinden onder de bevolking.

Reghin ligt verder land inwaarts. In de provincie Mures hebben zich vele ROMA (ook wel zigeuners) gevestigd. Over het algemeen is er in deze streek een goede levensstandaard, mensen hebben het niet slecht. Maar de ROMA delen niet in deze redelijke welvaart. Ze worden buiten gesloten, vormen een soort tweede rangs burgers, worden met de nek aangekeken. Ze wonen in aparte wijken.

Dat is al generaties zo, en dus ook niet zomaar te veranderen. Toch vinden er grote veranderingen plaats, maar dan bij de ROMA zelf. Door het werk van Attila en Adel Toth komen ROMA tot geloof in God en ze leren anders in het leven te staan. Ze gaan op een andere manier met elkaar om, en dat werkt aanstekelijk. Maar dat is geen garantie op een baan, dus Attila creëert banen op een boerderij, in de landbouw, tuinbouw en in een tweede hands winkel. Toch blijven ook hier voedselpakketten, met name in de winter, een noodzakelijke manier om families te voorzien van voedsel.

 … en op 3 manieren

We gaan met teams naar Roemenië en bezoeken families thuis. We horen hun verhalen, zien en ruiken hun omstandigheden. Daarnaast transporteren we goederen: kleding, bedden en fietsen en vele andere bruikbare goederen, die het leven van mensen aangenamer kunnen maken. Tot slot financieren we projecten: schoolschriften voor kids, wekelijks brood voor gezinnen, voedsel-pakketten voor families en alleenstaanden.

Hoop

Meer nog dan materiële hulp willen we mensen weer hoop geven en hen helpen te geloven in God, in het leven, in elkaar. We willen ze laten merken dat ze niet vergeten zijn, er niet alleen voor staan. Dat mag hen hoop en moed geven.

2e hands winkel “Kleding en meer …..”

In Oudewater beheren we een 2e-hands winkel, voornamelijk met kleding, maar ook met huishoudelijke artikelen. Dit vormt een bron van inkomsten om hulp te verlenen in Roemenië en transportkosten te dekken.

Ook als u zelf kleding of huisraad heeft ten behoeve van Roemenië, kunt u dat inleveren tijdens openingstijden in de winkel.

De winkel vervult een unieke rol in Oudewater en daarbuiten:

  • Door de opbrengsten aan de kassa kunnen we hulp verlenen aan arme bevolkingsgroepen in Roemenië
  • Het is een winkel voor mensen ter plaatse met een krappe beurs
  • mensen kunnen goederen inleveren, zodat die weer hergebruikt kunnen worden
  • het is een winkel voor mensen, die duurzaam willen leven
  • we reduceren van de afvalberg
  • het is een nuttige, zinvolle tijdsbesteding voor doeners van alle leeftijden; en nog leuk ook
  • het is een gezellige ontmoetingsplek met gratis koffie
  • het is de goedkoopste winkel van Nederland
Marco Blankenburgh, voorzitter
Stichting Linquenda.   (april 2021)

Twee keer per jaar vertrekt een vrachtwagen met hulpgoederen naar Roemenië: in Mei en November.

DSC06498[2]2

Met name sponsordozen met kleding, schoenen, incontinentiemateriaal en natuurlijk voedsel. In Februari en mei wordt er ter plekke inkopen gedaan van extra voedsel en rond gebracht.

DSC02613[2]2

Met de goederen gaan er ook Bijbels en evangelisch leermateriaal mee. Het Woord zegt niet voor niets: “Niet alleen van brood zal de mens leven” (Math. 4:4).

SDC11894[2]3

Het is de missie van de vrijwilligers van Linquenda om de allerarmsten in Roemenië te helpen aan een beter bestaan. Met zoveel mogelijk hulp en hulpgoederen zo vaak mogelijk naar de gezinnen en gemeenschappen die deze hulp het hardste nodig hebben.

Naast de meest noodzakelijke hulp van voedsel en kleding zijn we soms in staat meer te doen; zoals een fiets brengen, zodat ze niet lopend naar een volgend dorp hoeven; een echt bed met matras, zodat de divan niet meer met z’n drieën hoeft te worden gedeeld; schoolschriften, voor schoolgaande kinderen; waspoeder, zodat de kleding een keer wat frisser ruikt; rollator, om toch weer een rondje te kunnen lopen in de eigen tuin; incontinentie materiaal, zodat de patiënt een keer een wat droger gevoel heeft; soms een computer, zodat de jeugd ook daar kennis mee maakt in voorbereiding op hun toekomst.

We realiseren ons dat alles nog steeds noodhulp is en geen structurele hulp, maar wel hulp, waardoor het leven van onze medemens even wat makkelijker en leuker wordt. Dat is de moeite waard!!

Een film uit 2009 over wat stichting Linquenda voor werk heeft verricht tijdens een reis in dat  jaar geeft een kleine indruk van de hoeveelheid spullen die er heen is gebracht dankzij de inzet van vele vrijwilligers. We mochten uitgaan door de bediening die God ons geeft. De mensen aanvaarden dit en het was prachtig om te zien dat de opbrengst voor iedereen daar hard nodig is.

Deze impressie werd gemaakt door Timon Blankenburgh:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Marco Blankenburgh
De Cope 16

3421  XL  Oudewater
06-40887397

Penningmeester:

Huub van Doorn

Oudewater

Secretaris

Coen den Braber
Bodegraven

Bestuurslid

Tilly en Frans Tollenaar

Berg Ambacht

Thirza Blankenburgh

Gouda