inspanning en ontspanning ..

(update 09-10-2023)

De winter staat voor de deur. De zwaarste tijd van het jaar. Attila heeft daarom voor een aantal gezinnen een kachel aangeschaft. Dat geeft warmte en is om op te koken. Onmisbaar.

(update 09-10-2023)

Het programma van de “Bijscholing” verloopt prima. Elke middag komen hier kinderen uit de zigeunerwijk om hun huiswerk te maken, extra uitleg en begeleiding te krijgen. Ze vinden het leuk om hier te komen en gaan zichtbaar vooruit. Hopelijk helpt dit hen een leven op te bouwen dat anders is dan de ellende hier in de wijk.

(update 17-09-2022)

De gebeurtenissen bij Attila volgen elkaar in snel tempo op. Bijna krijg ik wekelijks appjes en foto’s, die ik hier echter niet allemaal publiceer.

Maar om een paar dingen te noemen:

  • regelmatig wordt er door de kinderbescherming een kind in het weeshuis geplaatst, zodat het aantal kinderen nu 10 is.
  • op de boerderij gaat niet alles even rooskleurig. Voor de derde keer is er een varken bezweken. Waaraan is nog niet bekend; monsters van het onderzoek liggen nog in het laboratorium
  • twee keer hebben er inmiddels doopdiensten plaats gevonden van Roma die Jezus willen volgen en zich dus ook laten dopen.
  • er is een nieuwe groentekas gebouwd van 300 vierkante meter. Niet alleen het bouwen van de kas is werkvoorziening voor de Roma, maar straks ook het groente verbouwen in de kas.
  • In de zomervakantie zijn verschillende middagen georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Meer dan honderd kinderen hebben gezongen, geknutseld en naar verhalen geluisterd uit de bijbelse geschiedenis.
  • Woningen voor Oekraiense vluchtelingen zijn opgeknapt, zodat ze niet meer in het kindertehuis wonen, maar een eigen prive ruimte kunnen hebben. Ze blijven hier zolang het nodig is.

(update 12-02-2022)

In Roemenië vriest en sneeuwt het wel; ook deze maanden is de kou de grootste vijand. Goed eten is dan van levensbelang. Daarom hebben we een extra donatie van € 2000,– gestuurd, waarvan Attila voedsel gekocht heeft en uitdeelt. Een paar foto’s daarvan, om enige indruk te hebben.

(update 6 juni 2021)

Het transport is aangekomen!!!

(update 17-02-2021)

Ook tijdens de lockdown gaan ze gewoon naar de kerk, want er is geen livestream; en al was het er wel dan hebben de mensen geen PC of laptop. Hier een plaatje van de ROMA gemeente:

In de kassen worden al de uien gezet.

Ook in Roemenië is het de laatste weken erg koud geweest. Reden om weer een extra ronde kleding uit te delen zodat de mensen warm kunnen blijven.

Hier een paar van de vele foto’s die we hebben gekregen.

(update 21-01-2021)

Nadat het transport is aangekomen, eind oktober 2020, zijn allereerst de voedselpakketten uitgedeeld, want daar was grote behoefte aan.

Later hebben veel gezinnen dekens en dekbedden gekregen.

De laatste serie foto’s die we hebben ontvangen zijn van het uitdelen van kleding aan gezinnen, aangezien de temperaturen in Roemenië ongeveer 5 graden lager zijn dan hier in Nederland.

(update 30-11-2020)

De kledingwinkel ziet er ook steeds beter uit nu alle muren zijn gestuct.

De oogst is binnengehaald; de kassen kunnen klaargemaakt worden voor de volgende ronde.

Op de boerderij worden wat huisjes bijgebouwd, want er is werk te doen.

De eerste varkens laten hun biggetjes het levenslicht zien.

(update september 2020)

Bij ons eerste bezoek in augustus 2020 hebben we al wat kleding, schoeisel en dekens af kunnen leveren.

Er wordt een nieuw huisje gebouwd voor een weduwe. Haar huidige onderkomen is zo lek als een mandje en staat op instorten.

De eerste varkens lopen als op de boerderij; ze zijn allemaal drachtig en moeten medio september werpen.

Als Stichting Linquenda ondersteunen wij Attila Toth in zijn werk voor en met de ROMA. In Roemenië zijn de ROMA een achter gestelde bevolkingsgroep, mede waardoor zij leven in grote armoede. Al 15 jaar werkt Attila onder de ROMA en zijn er diverse projecten opgestart. Het laatste daarvan is een 2e hands winkel, die we vanuit Nederland bevoorraden.

Hieronder leest u iets over het werk van Attila en Adel

:

 TELEIOS ASSOCIATION

Mijn naam is Attila Toth, ik ben predikant in Roemenië, en werk sinds jaren onder de Roma (zigeuners) in gemeenschappen als Apalina, Glodeni, Gornesti, Peris en Reghin. In elk van deze plaatsen leven veel Roma. Door elke dag met deze mensen te werken, begon ik de grote moeiten te begrijpen waarmee zij te kampen hebben. Vanaf het allereerste begin werd ik geconfronteerd met een enorm armoedeprobleem, een gebrek aan onderwijs en een enorme geestelijke nood.                                                              Toen ik hun noden ging zien, realiseerde ik mij het belang om een organisatie op te richten, om hierin te kunnen gaan helpen. Ik heb met een aantal mensen een stichting opgericht die opereert binnen het rechtssysteem van Roemenië. Vanuit deze organisatie zijn we  op verschillende gebieden gaan werken ten behoeve van de Roma-gemeenschap. Zoals met onderwijsprogramma’s, zelfvoorzienende projecten, bouw van een familiehuis, het planten Roma-kerken, het opleiden van lokale leiders, enzovoorts.

  1. Onderwijs

Een van de grootste problemen die de hevige armoede veroorzaakt, is het gebrek aan onderwijs. Veel van de Roma hebben geen schoolopleiding gehad, dus ze kunnen niet lezen of schrijven, en kunnen daarom ook geen goede baan vinden. Onze educatieve programma’s richten zich vooral op het werken met kinderen in naschoolse en voorschoolse programma’s. Het naschoolse programma bereidt leerlingen van het 1e -8e schooljaar voor om verder te studeren op de middelbare school. Deze aanpak blijkt erg succesvol.

  1. Apalina Naschoolse opvang en les aan volwassenen.

Apalina is een Romadorp dat tegen de stad Reghin aanligt. Elke dag volgen ongeveer 50 leerlingen van het 1e – 8e schooljaar hier ons programma. De ouders van de meeste van deze kinderen hebben geen werk, dus hun situatie thuis is erg moeilijk. Deelname aan het lokale schoolonderwijs is een vereiste. Degenen die niet regelmatig aanwezig zijn, mogen ons programma niet bijwonen. Tijdens een normale dag zijn er twee studieperiodes met een gezonde lunch ertussen. Wij zorgen voor dit eten, omdat het voor veel kinderen de enige maaltijd is die ze op een dag krijgen. We hebben de kinderen in drie groepen verdeeld en werken met ieder op hun eigen niveau. De ene groep leerlingen leert lezen en schrijven, de andere werkt aan moeilijker opdrachten. Naast het onderwijs in basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en wiskunde, leren we hen belangrijke levenslessen (zoals geduld, respect en verantwoordelijkheid). Het is ons doel dat, wanneer deze leerlingen na vier jaar het programma beeïndigen, ze goed voorbereid zijn op de middelbare school, en op het leven in het algemeen.

We verzorgen ook lessen voor volwassenen om hen te leren lezen en schrijven. Elke keer als we dit aanbieden, is er veel interesse. Want er is een groot aantal volwassenen in de Roma-gemeenschap die deze basisvaardigheden missen. In de toekomst willen we graag meer van deze taallessen aanbieden.

  1. Glodeni

In Glodeni wonen meer dan 1.000 Roma, waarvan de meesten ongeschoold zijn. Onze organisatie startte daar een voorschools programma om kinderen de kans te geven straks de school succesvol te doorlopen. Er zijn twee groepen, met twee leraren. Veel van deze kinderen kennen niet eens hun eigen naam! We leren ze basisprincipes zoals het alfabet, kleuren en getallen. We hebben ook twee klassen voor degenen die niet kunnen lezen en schrijven om hen de basis bij te brengen om te leren lezen en schrijven. Deze lessen worden bijgewoond door jongeren en volwassenen uit het dorp. In elk van deze programma’s ontvangen alle aanwezigen een lunch.

  1. Nieuw Familiehuis

Omdat ik hier als predikant werk, zie ik veel weeskinderen of kinderen van gescheiden ouders. Het gebeurde meerdere malen dat een van de kinderen aan mij vroeg of  het mogelijk was om bij ons te komen logeren. Zo is de wens ontstaan een Familiehuis te bouwen.

In het jaar 2015 konden we een stuk land kopen in Peris. Sindsdien waren we in staat om met de hulp van  verschillende mensen een zeer mooi gebouw neer te zetten, met veel kamers, zoals de lokale wet dat voorschrijft voor zo’n locatie. Het doel is om hier 12 kinderen groot te brengen die een nieuw leven kunnen beginnen. De kinderen kunnen een rolmodel worden voor de Roma in hun omgeving. Zij zullen contacten onderhouden met andere kinderen inclusief de kinderen van het Hongaarse / Roemeense volk, waarbij zij een belangrijke rol kunnen spelen.

Een Roemeens echtpaar, dat zelf een Romakindje heeft geadopteerd, fungeert als ouders voor deze pleegkinderen. Het huis voorziet in de basisbehoeften, zoals voedsel en onderdak. Daarnaast biedt het ook een veilige thuisomgeving voor deze kinderen. Het is een plek waar kinderen opgroeien wetende dat ze geliefd zijn. Ze kunnen leren hoe ze in de toekomst op dezelfde wijze voor hun gezin kunnen zorgen.

III. Voedselbank

Hoewel ik al een lange tijd werk onder de Roma, wordt ik nog steeds diep geraakt door de armoede, die er onder de gezinnen bestaat. Er zijn honderden gezinnen zonder inkomen of zeer klein inkomen en daardoor hebben velen van hen letterlijk zo’n honger, dat sommigen er aan sterven.

De meesten van hen gaan echter naar vuilnishopen om daar wat voedsel te zoeken of de jonge vrouwen gaan de prostitutie in om hun kinderen te kunnen voeden.  Mijn hart breekt vooral als kinderen zeggen dat ze dagenlang geen eten hebben gehad. We weten dat eten geven niet de armoede oplost, maar voor directe voedselhulp hebben we een kleine voedselbank opgezet, waar de allerarmsten kunnen komen en we hen wat voedsel kunnen geven zoals: aardappelen, olie, rijst, vlees in blik, pasta, maïsmeel, meel, ingeblikte groente of iets dergelijks, dat hen helpt een paar dagen te overleven. Tijdens de pandemie in 2020 konden we honderden voedselpakketten overhandigen,  dankzij onze gulle vrienden die dit mogelijk maakten.

  1. Stappen in de richting van zelfsupporting

Al het werk wat we tot nu toe deden (stichten van kerken op 6 verschillende plaatsen, naschoolse opvang, kleuterschool, kinderkamp, conferenties en opleiding, het bouwen van het Familiehuis) in dit gebied konden we organiseren met de hulp van gulle sponsors. Naarmate onze bediening groeit, vooral omdat we van plan zijn om het Familiehuis te openen, is meer en meer ondersteuning nodig. We voelden de noodzaak om een manier te vinden dat we plaatselijk wat inkomsten kunnen genereren om ons werk te ondersteunen. Tot nu toe hebben we 3 ideeën, maar we staan ook open voor nieuwe ideeën.

  1. Polly Tunnels

Achter het Familiehuis in Peris hebben we drie overdekte kassen, waarin we groenten verbouwen zoals uien, radijs, salade, tomaten, sperziebonen en komkommers. Onze bedoeling is om ze voor een gedeelte te gebruiken om de kinderen in het tehuis te voeden, maar de meeste groenten zijn bedoeld om verkocht te worden, om inkomsten te genereren voor ons werk. In de komende jaren zijn we van plan om nog drie overdekte kassen te bouwen om zoveel mogelijk te produceren.

  1. Tweedehands winkel

Naast het Familiehuis staat een oud gebouw. We zijn begonnen dat te renoveren. Als we organisaties kunnen vinden die goederen kunnen leveren, is het onze bedoeling om er een tweedehandswinkel te openen. Omdat het gebouw naast een zeer drukke weg ligt en er in dat gebied geen tweedehands winkels zijn, vinden we dit een heel goede manier om inkomsten te genereren voor ons werk.

  1. Boerderij

Een van de grootste behoeften onder de Roma is het vinden van werk. Daarom dachten we in onze zoektocht na over het soort werk dat de Roma zelf kunnen doen, om te voorzien in de eigen behoeften, waarbij ze ons tevens konden helpen. Zo ontstond het idee om ze “boer” te laten worden. Omdat het boerenbedrijf uitoefenen het werk is, dat de meeste van onze mensen kunnen verrichten. Vlakbij Glodeni  hebben we acht hectare grond gekocht waar we een duurzaam en biologisch soort varkensbedrijf willen opzetten. Deze varkens leven buiten, eten gras en graan en het vlees is gezonder dan van normale varkens. Naast het houden van varkens zijn we begonnen met het kweken van een aantal planten, zoals:  duindoorn en acai bessen. Ze zijn hier erg populair vanwege het positieve effect dat de bessen hebben op het immuunsysteem. We staan aan het begin van dit project en het vergt nog veel investeringen en ontwikkelingen.