Nieuwsbrief

RONDZENDBRIEF Nr. 53                                          Oudewater, december 2019.

Lieve lezer,

“Want de Here, uw God, is de God der goden … die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.” (Deuteronomium 10:17-18)

In de hele Bijbel kom je de zorg tegen voor de armen.” En dan vul ik daar zelf in: dat zijn mensen die het ontbreekt aan de eerste levensbehoeften, zoals eten, kleding en onderdak. In de tekst hierboven zien we dat het onlosmakelijk met het karakter van God verbonden is. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we dat tegen. Paulus en Barnabas gaan op zendingsreis, en dan krijgen ze nog gauw even mee: Prima als jullie dat doen, maar “jullie moeten ook de armen blijven gedenken.” (Gal.2:10) En dat doen ze dan ook. Gedenken betekent voor de Jood ook DOEN! En in die voetsporen wandelen we als christenen na 2000 jaar nog steeds.

VAN HET BESTUUR

We zijn weer in december aangeland. Dat is altijd even een moment van terugkijken en plannen maken voor het komende jaar. Kijk ik naar onze 2e handswinkel, dan hebben we daar het afgelopen jaar een kwaliteitsslag in gemaakt. Alles is netter opgesteld; er komt zoveel kleding binnen dat we echt het mooiste in de winkel kunnen hangen. Er werkt een enthousiaste ploeg vrijwilligers, die samen heel veel uren bezig zijn. En dat kun je echt wel zien. Kijk ik naar Roemenië, dan zie ik enerzijds dat regio Arad globaal genomen uit de armoede komt. Hier kunnen we onze hulp gaan afbouwen. Maar we zijn nog niet zonder werk. Onze wens voor de toekomst, het liefst komend jaar, is dat we een winkelpand kunnen huren in Oudewater, maar dan op de begane grond. Dit is echt iets waar we voor bidden. Ook komend jaar zal de hulp in regio Misca steeds meer vorm krijgen. Hier kun je zeker nog wel spreken van echte armoede. Dus we gaan kijken of we hier ook kunnen gaan werken met sponsorgezinnen en broodcontracten.

ARAD

Op een middag, toen we wat eerder klaar waren met het bezoeken van gezinnen, heb ik de fiets gepakt en ben op de hoofdweg van Arad richting het centrum gereden. Elke keer wanneer ik een 2e hands winkel zag, ben ik gestopt en heb er een foto van gemaakt. Na 3 km. rijden heb ik een stuk of 8 foto’s kunnen maken. Tweede hands kleding is big busines. Er zijn ook in Nederland grote sorteerbedrijven, die tonnen kleding doorverkopen naar het buitenland. Een deel komt dus hier in Roemenië terecht. Voor minder bedeelden is dat goed nieuws. Ook steeds meer andere artikelen zijn tweede hands voor weinig geld te koop. Als het alleen om de omgeving van Arad ging, zouden we geen transport meer hoeven te sturen.

Ook dit jaar gaan we weer afscheid nemen van een aantal gezinnen. De reden is bv. omdat de kinderen groot zijn geworden en zelf een inkomen verdienen. Of het huis is nu helemaal herbouwd en vraagt alleen nog maar wat onderhoud. Of iemand had eerst alleen maar tijdelijke baantjes als dagloner, en heeft nu een vaste betrekking met een vast inkomen. Dat geeft een stuk zekerheid. Daarom is er in deze regio steeds minder hulp nodig. Er blijft nog wel de hulp aan gehandicapten, ouderen en één-ouder-gezinnen.

MISCA

Ik was echt verbaasd toen ik voor het eerst de dorpen bij Misca bezocht. Ik had er helemaal niet op gerekend dat het in deze omgeving nog zo slecht kon zijn. Enerzijds omdat we hier toch wel erg dicht bij de Hongaarse grens zitten, maar ook omdat de val van het IJzeren Gordijn inmiddels wel 30 jaar !!! geleden is. Dus ik was sprakeloos bij het zien van de lemen huisjes, het ontbreken van waterleiding en de onverharde wegen.

Het was een zonnige dag toen we hen bezochten. Een van de kinderen deed voor ons het houten hek open. Moeder had net de was opgehangen aan enkele lijnen langs het huis. Vader was in een schuur bezig de twee paarden te voeren. Verder liepen er kippen en kalkoenen op het erf. Ook een varken werd vetgemest voor de winter. De oudste zoon pompte water in emmers, ook voor de paarden. De anderen drie kids hingen wat verlegen rond de karren, waar normaal de paarden voor gespannen worden. Het leven is hier, zeker vergeleken met ons Nederland, primitief. Alles wordt met de hand gedaan. Misschien dat hun kinderen na voldoende opleiding kansen krijgen op een ander soort leven.

In Misca staat een schoenenfabriek, waar een heel aantal bewoners van hun dorp hun werk vindt. Helaas was op dit moment de fabriek gesloten, want er waren geen opdrachten. Dus zit de bevolking thuis. Nee, er is geen uitkering. Bij 46 adressen in deze 4 dorpen wordt een voedselpakket afgegeven.

WEBSITE / FACEBOOK

Volgt u ons al via Facebook. Tal van mededelingen en de laatste nieuwtjes kunt u vinden op facebook. Wilt u wat meer lezen over onze reizen, ervaringen en ontmoetingen, dan staan op onze website de verslagen en verhalen: www.stichtinglinquenda.nl

 

WINKEL

Het wordt steeds drukker in de winkel; mensen weten ons van ver weg te vinden. Buiten dat er veel mensen uit Oudewater en omgeving ons weten te vinden, komen er ook mensen uit bijvoorbeeld Gouda en Bodegraven. Dat is nog redelijk in de buurt, maar ook mensen uit regio Rotterdam, Utrecht. Op zich is dat logisch; we zijn en blijven de goedkoopste hier in de regio!!!

Verder zijn we regelmatig op FB te vinden, met leuke ditjes en datjes (bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, omruilen kledingcollectie en dergelijke). We zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers of stagelopers, die vanuit school een maatschappelijke stage doen. Voor informatie  kunt u terecht bij Coen den Braber 06-15333633

KORT NIEUWS

 • Opbrengst 1e dag wintercollectie; 7 september was weliswaar nog geen winter, maar toch kon je vanaf deze dag al een winterjas en dikke truien aanschaffen. De € 405,– die deze eerste dag heeft opgeleverd, hebben we gestuurd naar Stichting Roki, die in het hartje van Roemenië hulp verleent aan armen onder de bevolking.

De stichting zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren.

In het dorpje Abod in Roemenië is een woning omgebouwd om kinderen te huisvesten. Daar krijgen kansarme kinderen een kans om zich te ontplooien door te leren (school en huiswerk), goed voedsel, kleding en aandacht. Dit project wordt uitgevoerd door de lokale mensen.

Nieuwsgierig geworden, kijk dan op hun website: www.roki.nl

 • 80 bananen dozen met kleding, schoenen en dekens hebben we gedoneerd aan het Syrie Comité, om te verspreiden onder de lijdende bevolking in dat land.
 • Dank voor alle euro’s die zijn binnen gekomen, via een collecte, een project, oa.
  • Diaconale dag PKN Oudewater
  • Gift Vergadering te Bodegraven
 • Dank voor alle speelgoed van de speelgoedruilbeurs
 • Dank aan u, alle sponsors van een broodcontract. Dat blijft toch wel een geweldig middel om mensen structureel te helpen.
 • Dank aan u, alle andere sponsors, die gewoon regelmatig het werk financieel steunen.
 • Dank als u in Oudewater meegedaan hebt aan de voedselactie op 13 september jl.

REIZEN

 • Oktober 2019

‘Voor de grap’ heb ik op onze website onder het kopje “reisverslag” de laadlijst geplaatst van wat er de laatste reis is verzonden, zodat u enig idee heeft wat er tijdens een reis wordt uitgedeeld. Een mooi verslag van deze reis heeft Leny van Bemmel geschreven, het staat op de homepage van onze site: www.stichtinglinquenda.nl

 • 2020 en Mei 2020

We zijn nu bezig deze reizen te plannen. Allereerst vrijwilligers zoeken, de reis boeken, een dagschema maken, verblijf regelen, enz. Voor deze reizen zullen ter plekke voedselpakketten worden gemaakt en veel, veel verse groente en fruit op de markt worden gekocht. Zodra er meer bekend is, kunt u dat lezen op de site.

Gebed / dank:

 • Dank God dat Hij een God is voor de armen, de wezen, de weduwen, de vreemdeling. Hij is hun Kracht
 • Dank God voor alle mensen die zich inzetten om armoede te bestrijden
 • Dank God voor de inzet van alle vrijwilligers in de 2e hands winkel
 • Bid voor een nieuwe locatie voor de 2e hands winkel

Tot slot een kerstgroet van uw bestuursleden,

Tilly Tollenaar, Coen den Braber en Marco Blankenburgh

“Hij werd arm om ons rijk te maken”