Nieuwsbrief

  RONDZENDBRIEF Nr. 54                                                    Oudewater, juni 2020.

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. “                         Genesis 1:27

Lieve lezer,

 Voor God is ieder mens gelijk. De mens is de kroon op Zijn schepping, ongeacht zijn ras, huidskleur, religie, afkomst, nationaliteit. Hoewel wij mensen nog steeds discrimineren, negeren, achterstellen, benadelen, ondergeschikt maken, heeft ieder mens recht op liefde, op waardering, op respect. We kunnen demonsteren, de straat op gaan om voor de rechten van onderdrukten op te komen. Maar je kan ook demonstreren dat ieder mens even waardevol is door hen voedsel en kleding te brengen, hen aandacht en liefde te geven. Zo demonstreert ook God zijn liefde aan ons.

 

VAN HET BESTUUR

Al jaren ben ik verbonden met linquenda. Toen ik voor de eerste keer naar Roemenië ging en Riet van Bemmel nog de scepter zwaaide, werd mijn hart geraakt. De moeilijke en schrijnende omstandig heden waarin deze mensen leefden was haast niet te geloven en schokte me, toen ik deze onder ogen kwam. Riet vroeg mij om haar wat te helpen binnen Linquenda.

Zodoende ben ik in het bestuur terecht gekomen. Het is bijzonder dat onze organisatie dicht bij de families staat en een aantal keren per jaar ze persoonlijk bezoekt, bemoedigt en voorziet in hun tekorten. Het is voor families in Roemenië niet zo van zelfsprekend om  kinderen, in alles wat ze nodig hebben, voedsel, kleding, scholing, te voorzien. Ik ben zelf moeder en oma en dankbaar dat wij ze alles kunnen meegeven in een welvarend land. Dat is dan ook mijn drijfveer. Gelukkig zien we de laatste jaren  ontwikkelingen, het gaat beter. Ik ben  dankbaar dat ik mijn steentje hier aan  mag bijdragen.

Lieve groet Tilly

WINKEL

Vanwege het corona, hebben we als bestuur besloten om de winkel half maart te sluiten.

Voor sommige bezoekers een moeilijk besluit, want deze kwamen wekelijks naar de winkel om lekker te kijken en te kopen. Begin mei hadden we als bestuur zoiets van ….., laten we maar weer open gaan, met een beperkt aantal bezoekers in de winkel. Na navraag te hebben gedaan, bij onze vrijwilligers, waren er sommigen er nog niet aan toe. Daarnaast moesten er ook nog veel dingen gebeuren in de winkel; schoonmaken, opruimen en de winkel wat coranaproof inrichten. Er is dus heel wat voorwerk aan vooraf gegaan om de winkel weer te openen.

Uiteindelijk zijn we dinsdag 2 juni weer open gegaan en hadden gelijk een mooie omzet te pakken. Wel zijn er een aantal regels; ik zal ze kort beschrijven:

 • Maximaal 7 personen in de winkel
 • Houd afstand van elkaar
 • Winkelmandje is verplicht
 • De klant neemt zelf winkelmandje mee naar beneden
 • Er staat disinfectie, voor schoonmaken winkelmandje
 • Kom alleen
 • Helaas kunt u nog niet pinnen

Eind februari heeft Corrie van Ooijen, onze drijvende kracht in de winkel, een ongeluk gehad op de fiets. Ze is gevallen en had haar bekken gebroken op 2 plaatsen. Na ziekenhuis, revalidatie, verblijft Corrie al weer enige tijd thuis. Bekken is genezen. Alles gaat moeizaam en haar ene been begint ook weer op te spelen, waar ze voor het ongeluk ook last van had. Lopen gaat dus moeizaam. De dokter zegt dat ze geduld moet hebben, maar zelf vertelde ze me, dat ze dat niet altijd heeft. Toch hoopt ze snel weer te komen, zoals ze dat zelf zegt. Corrie doet de winkel al meer dan 25 jaar en zoals zij zelf zegt, komt ze gauw weer terug.

“Corrie, klanten leven met je mee. Ze vragen regelmatig naar je, hoe het gaat en wanneer je weer komt.” Een ieder die deze brief leest, de hartelijke groeten van Corrie en tot snel!

REIZEN

Toen corona uitbrak, en in maart jl. de lockdown in Roemenië werd afgekondigd en geen enkel vliegtuig de lucht meer inging, vroegen ook wij ons af hoe lang dat zou gaan duren. Ons team zou de tweede week van mei vertrekken, tickets waren betaald, de koffers nog net niet gepakt. Maar deze reis ging niet door. Gelukkig kregen we van de luchtvaartmaatschappij de bekende vouchers, die we zeker nog een keer zullen verzilveren.

Op dit moment zijn de grenzen van Roemenië en tussenliggende landen wel open. Echter, zodra je het land binnenkomt, moet je 2 weken in quarantaine. Dat schiet niet op. Na 25 juni is de situatie waarschijnlijk weer anders, maar dat moeten we afwachten.

Waarschijnlijk zullen we dus pas weer in oktober met een team die kant op reizen.

ARAD

De afgelopen tijd is er intensief contact geweest met Isabel in Roemenië. Omdat de reis in mei jl. niet door ging, konden de broodcontracten niet betaald worden en konden er geen voedselpakketten rondgedeeld worden. Juist de zwakkere en kwetsbare wordt zo dubbel getroffen. Wat kunnen we doen? Isabel heeft alle bakkers opgebeld met de vraag of ze brood willen blijven leveren en deze keer de betaling achteraf ontvangen. Naar 2 bakkers hebben we geld overgemaakt, de anderen hadden er vertrouwen in, dus alle gezinnen bleven voorzien van het dagelijkse brood. Helemaal TOP!!

De eerste periode van de lockdown in Roemenië mocht er niet gereisd worden. Pas toen dat per 1 juni versoepeld werd, hebben wij geld overgemaakt en zijn ze in Arad zelf voedselpakketten gaan maken en weg gaan brengen naar de families in de dorpen. Geweldig!!

MISCA

En in Misca gebeurde eigenlijk hetzelfde. Emoke, ze spreekt een beetje Nederlands want ze is in Oudewater een jaar au pair geweest, ze heeft de contracten bij de bakker geregeld en daarna met een groep jongeren voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld in de 4 omliggende dorpen. Ik kreeg pas een serie foto’s van die uitdeling. U kunt ze bekijken op onze website.

(we vertellen hier over broodcontracten. Dat werkt zo: een sponsor in Nederland betaalt ons per jaar € 52,–. Met dat geld gaan wij naar een bakker in Roemenië en betalen hem die € 52,–. Daarvoor levert hij per week 1 brood aan een gezin. Dat gezin kiezen wij uit en hoeft dat brood dus niet te betalen. Grote gezinnen hebben 2 of 3 broden per week. Meestal doen we dat in twee etappes; elk half jaar € 26,–. Zo voorzien we een gezin een heel jaar door van brood!! Heel simpel: € 52,– overmaken naar stichting Linquenda  IBAN: NL41 RABO 0352 3403 71 onder vermelding van : ‘broodcontract’)

ROMA

We willen ons in de toekomst meer op de ROMA gaan richten. Daarvoor moeten we contacten gaan leggen in andere dorpen en steden. Ze wonen in aparte wijken. Tijdens corona mochten ze hun wijk niet uit. Ze worden gediscrimineerd, de schuld van corona in de schoenen geschoven. Ze hebben geen vaste baan, dus nu geen inkomen. Verpauperde huizen, geen waterleiding, enz, enz. Pas kwam er een oproep bij ons binnen dat ze kleding nodig hebben. Wij hebben plenty kleding in onze opslag staan. Maar … we mogen het nu niet brengen. Zodra dat kan, willen we dat gaan doen. Daarvoor zijn we echter nog op zoek naar een bestelbus. Kent u iemand die een week lang zijn bestelbus wil uitlenen/verhuren, wij horen het graag. (06-40887397)

WEBSITE / FACEBOOK

Volgt u ons al via Facebook? Tal van mededelingen en de laatste nieuwtjes kunt u vinden op facebook. Wilt u wat meer lezen over onze reizen, ervaringen en ontmoetingen, dan staan op onze website de verslagen, foto’s en verhalen: www.stichtinglinquenda.nl

KORT NIEUWS

 • Op 8 maart was er de eerste verkoopdag van de zomerkleding. De opbrengst van  € 485,– is gedoneerd voor hulp aan zwervers en daklozen in Spanje.
 • Woont u in Oudewater of nabije omgeving? Een bezoek aan de winkel brengen vind u altijd gezellig? We kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken voor enkele uren per week die helpen met sorteren van goederen en helpen van klanten in de winkel. Voor informatie kunt u terecht bij Coen den Braber 06-15333633
 • Hanneke Maas en Karin de Rooij zijn oud-reizigers en begaan met de mensen in Roemenië. Om in deze coronatijd de families een hart onder de riem te steken hebben zij alle gezinnen een kaart gestuurd. En ik kan u vertellen; voor hen is het heel bijzonder om een keer post te ontvangen. Het is een waardevol initiatief.

 • Misschien ontvangt u deze nieuwsbrief per post. Het is ook mogelijk deze digitaal te ontvangen, stuur dan een email naar linquenda@hetnet.nl.

GEBED/DANK:

 • Gebed voor Corry, voor een spoedig herstel na haar ongeluk; ook voor Helma, een vrijwilligster in de winkel, die langdurig door corona is geveld
 • Gebed voor de Roma en het opbouwen van relaties om hen te kunnen gaan helpen
 • Gebed voor de volgende reis, die we hopen in oktober te gaan maken, als alle omstandigheden dat mogelijk maken
 • Dankgebed voor de helpers in Roemenië, die er voor zorgen dat we hulp via broodcontracten en voedselpakketten kunnen continueren

 

Tot slot een groet van uw bestuursleden,

Tilly Tollenaar, Coen den Braber en Marco Blankenburgh

Stichting Linquenda  Rabobank: NL41RABO0352340371  tnv; St. Linquenda.

www.stichtinglinquenda.nl                       KvK:  41187963

linquenda@hetnet.nl                                 ANBI: 8161.07.154