Nieuwsbrief aanvragen

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  ik ontvang graag op bovenstaand emailadres de halfjaarlijkse nieuwsbrief

  RONDZENDBRIEF Nr. 61                                        Oudewater, juli 2023.

   inleiding

  “Wees niet bang, inwoners van Jerusalem, zie uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.” Johannes 12:14

  Vrede is ver te zoeken in de wereld van vandaag. Vele landen voeren hun wapenproductie op. De ene na de andere wapendeal wordt gesloten. Hoe kan er ooit vrede komen? Aan het begin van onze jaartelling hadden de Romeinen vele volken tot hun onderdanen en slaven gemaakt. In Israël waren er de zeloten, guerrilla strijders, die de Romeinen bevochten. Jezus doet daar niet aan mee. Hij komt niet op een strijdros de Romeinen zijn land uitjagen. Maar Hij rijdt op een veulen, van een ezel nog wel. Een ontwapenend tafereel. Een vorstelijk idee, om vrede te bewerkstelligen door zelfs je vijanden lief te hebben.

   Van het bestuur

  Ik val maar gelijk met de deur in huis. Begin juli 2023 openen we een tweede winkel!! We vinden het wat spannend een pand te openen in de binnenstad van Oudewater. Dat komt zo. Er staan enkele winkelpanden leeg. Voor het winkelend publiek en de vele toeristen in de zomer is dat geen leuk gezicht. Daarom heeft de Ondernemers Vereniging Oudewater (OVO) ons benaderd om tijdens de zomer een pand in te richten en ook een paar dagen per week te openen. Dat heeft daarin geresulteerd dat op woensdag (marktdag) en vrijdag “De Dependance” geopend is. in het voormalige reisbureau in de Korte Havenstraat en tegenover het stadhuis. We zijn erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Verdere info vind u op onze website.

   Roemenië

  Al 10 jaar lang wacht Roemenië om toegelaten te worden tot het Schengen gebied. Vrij reizen is nu al mogelijk binnen 27 landen van Europa, maar Roemenië hoort daar nog niet bij. Vooral door het toedoen van Nederland en Oostenrijk. Zij vinden dat de grenscontrole en rechtsstaat eerst op orde moeten zijn.

  “Nederland wil graag eerst bekijken of Roemenië en Bulgarije voldoende vooruitgang maken met de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit in hun land.”, staat te lezen op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken. Het gevolg is dat Roemenië reageert met het dichtgooien van de grenzen o.a. voor de invoer van 2e hands kleding. In februari 2023 hebben we nog een volle vrachtwagen naar Roemenië gestuurd, maar zonder kleding. Wel met heel veel bedden en meubilair.

   Niet alleen Roemenië

  De dozen met goede 2e hands kleding vinden toch hun weg. We hebben contact gezocht met stichtingen die in de hulpverlening werkzaam zijn. Want ook de vluchtelingen die op de Griekse eilanden stranden, zoals Kos en Lesbos, hebben toch kleding nodig. Zodoende zijn 200 dozen met kleding naar Christian Refugee Relief gegaan. Zij hebben een depot in Nieuwe Lekkerland. Op maandag heb ik de dozen daar gebracht en die zaterdag daarna zou er juist een transport vertrekken.

  De Oost Europa Zending is niet alleen meer actief in Oost Europa, zoals de naam zou doen vermoeden. Maar via deze stichting zijn 250 dozen met kleding verstuurd naar het oorlogsgebied in Oekraïne en de aardbevingsslachtoffers in Syrië.

  Rugtasactie

  Weet u nog dat we een rugtas actie hebben gehouden? Om kinderen naar school te helpen? Het heeft in Roemenië een vervolg gekregen. Omdat het een voorwaarde is dat de ouders van kinderen zelf zorgen voor schoolspullen, kunnen nu veel meer kinderen naar school. Een prachtige stimulans, die ook ouders kan motiveren hun kinderen naar school te blijven sturen; ook als het erg warm is; ook als het kind dan geen geld meer kan verdienen voor de familie pot; en ook wanneer de leerkracht niet altijd even aardig is voor zigeuner kinderen.

  Financieel

  De boekhouding over 2022 is afgerond. De kascontrole heeft plaats gevonden. Op onze site vind u een overzicht van de verlies en winst rekening. Vorig jaar meldde ik u al dat onze huurlasten enorm gestegen waren, omdat we nu op de begane grond een pand huren, maar dat naar verhouding de omzet nog meer gestegen was.

  Zodoende hebben we onze doelstelling ruimschoots gehaald, namelijk dat meer dan 50% van onze inkomsten besteed moet worden voor hulpverlening in Roemenië. Onze score was 56,1 %. In gedachten zeg ik dan: “Dank U Heer!” Daar doen we het voor. Dat geeft voldoening!!

  De drukste dagen van het jaar in de 2e hands winkel zijn wanneer voor het eerst de zomer- of wintercollectie in de winkel hangt. Niet voor niets hebben we daarom jaren geleden al besloten de opbrengst van zo’n dag te doneren aan een goed doel. 25 maart jl. begon de verkoop zomercollectie en was de opbrengst op die dag  € 1750,– We hebben toen besloten dit te doneren aan Stichting Cordaid voor twee projecten, die een beetje in de vergetelheid waren geraakt; nl. voedselhulp voor inwoners van Afghanistan en hulp n.a.v. overstromingen in Pakistan.

   Tragiek in Reghin

  Projectleider Attila Toth stuurde me vorige week dit appje:

  “It is shokking for me the shortness of life in the gipsy community. In the last 10 days this is my second funeral for “young” woman. Of course the very unhealthy circumstances is one of the reasons.

  Last night Melinda passed away. She is 49 years old and she was a widow. Because she didn’t have a job and no man, who can provide, she regularly went to the trash cans. She got some infections and died. Please pray for the family and for the awake and funeral service.”

  “Het is voor mij schokkend hoe kort het leven is in de zigeunergemeenschap. In de afgelopen 10 dagen is dit mijn tweede begrafenis van  een “jonge” vrouw. Natuurlijk zijn de zeer ongezonde omstandigheden een van de redenen.

  Gisteravond is Melinda overleden. Ze is 49 jaar oud en ze was weduwe. Omdat ze geen baan had en geen man, die voor haar kan zorgen, ging ze regelmatig naar de vuilnisbakken. Ze kreeg wat infecties en stierf. Bid alstublieft voor de familie en voor de wake- en begrafenisdienst.”

   Vrijwilligers

  Die hebben we nooit genoeg. Vandaar gelijk een oproepje hier; lijkt het u leuk om vrijwilliger bij ons te worden, kom eens een dagje meelopen, want het is ook leuk.

  Zonder vrijwilligers kunnen we niets. En we hebben het gezellig onder elkaar. Ook tijdens de barbecue was het reuze gezellig.

   

     Hard gewerkt in Arad

  In een mail deed Isabel laatst verslag van haar project. Afgelopen winter zijn er 4 gezinnen aan haar lijst toegevoegd, waar de situatie dramatisch en uitzichtloos was. Mensen zijn dan niet meer in staat te vechten voor hun toekomst, en ze vervallen in apathie en berusting. Voor de 40 gezinnen die ze bezoekt zijn eerst voedselpakketten gemaakt, voor de kids schoolschriften gedrukt, verse groente en fruit ingekocht, incontinentie-materiaal voor gehandicapten, wasmachines en kooktoestellen voor enkele gezinnen. Daarna zijn er een aantal dagen uitgetrokken om het persoonlijk bij de families te brengen.

  “Bussiness as usual” in Misca

  Ook Emoke blijft zorgen voor de ouderen zonder toereikend staatspensioen (AOW). Niet alleen zorgt ze regelmatig voor extra voedsel voor deze groep, maar probeert ook de eenzaamheid te bestrijden door een pand open te stellen voor ontmoeting met elkaar.

   

   Ik hoop dat u zo weer een indruk hebt gekregen van alle activiteiten. En misschien dat u een paar uurtjes per week, per 14 dagen, mee wilt helpen, vooral met de werkzaamheden in onze winkel(s).

  Een hartelijke groet van uw bestuur, bestaande uit:

  Tilly en Frans Tollenaar, Thirza Blankenburgh, Coen den Braber, Huub van Doorn en Marco Blankenburgh

  RONDZENDBRIEF Nr. 60                                                                              Oudewater, december 2022.

   “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”  Kerstfeest is terecht een kerst-feest!! Kerst; de geboorte van Jezus is onlosmakelijk verbonden met eeuwig leven in vrede en licht. Want oorlog gaat plaats maken voor vrede; en onrecht gaat plaats maken voor gerechtigheid; wrok gaat plaats maken voor vergeving. Dat houden we vast, daar zien we naar uit!!

  Van het bestuur

  De reis naar Roemenië afgelopen oktober heeft één ding weer duidelijk gemaakt: hulp blijft nodig. Niet voor iedereen en niet overal. Maar er daar zijn nog mensen die leven in krotten!! Er zijn kinderen die honger hebben!! Er zijn moeders die in afvalbakken naar eten zoeken!! Er zijn “woonwijken” waar maar één centrale waterkraan is voor iedereen. Dat betekent dat niemand in die wijk thuis een kraan heeft, waar lekker warm water uit komt. Niemand heeft een douche of toilet in huis.

  Ik heb het over de Roma, de zigeunerwijk Apalina van Reghin en Glodany. Met des te meer motivatie en overtuiging gaan we dus door met het werk van onze stichting.

  Voedselactie september 2022

  Onvoorstelbaar dat bij de 27e voedselactie zoveel levensmiddelen werden ingezameld. Ik ben er nog steeds van onder de indruk. Ondanks dat alles steeds duurder wordt, hebben we toch 150 voedselpakketten kunnen maken. Bij de kraam, die we buiten de COOP hadden staan, ging het twee dagen lang gestaag door. Veel, heel veel klanten doneerden wat boodschappen en het resultaat is overweldigend. Dank jullie wel, klanten van de COOP in Oudewater.

  Roemenië

  Ons geheugen is vaak als een zeef. Zeker als je ouder wordt. Soms moet je grote moeite doen om gebeurtenissen of feiten te onthouden. Indrukwekkende beelden of verschrikkelijke gebeurtenissen worden echter gelijk in ons geheugen gebrand, we krijgen ze niet meer van ons netvlies en ze houden ons uit de slaap. Zo verging het Kees en Tony van der Eijk en mij, Marco Blankenburgh, na het bezoek aan zigeunerwijk Apalina. Mens-onterende omstandigheden; ik begon er deze nieuwsbrief al mee.

  Het doel van deze reis was de drie projecten te bezoeken en de projectleiders te spreken, en daarnaast met hen ook het “werkveld” d.w.z. de gezinnen te bezoeken.

  Over Arad, ons oudste werkterrein, kan ik vertellen dat we de verantwoording volledig hebben overgedragen aan Isabel. Zij gaat nu zelf beslissingen nemen ten aanzien van de hulp aan de families. En zoals ze tijdens de corona jaren al heeft gedaan, zal ze met een paar andere vrijwilligers de families ook blijven bezoeken. Zijn er speciale hulpvragen voor kleding, bedden of inco, dan zal ze die aan ons doorspelen.

  Ons grootste project, zowel in geld als in goederen, is in Reghin. Afgelopen oktober is er een volle vrachtwagen goederen heen gegaan, en we zijn nu bezig weer een transport te plannen. Naar verwachting gaat er begin februari 2023 een vracht met meubelen, kleding en voedselpakketten. Meubelen, omdat Attila in de 2e hands winkel veel inkomsten kan genereren om de kosten voor het kindertehuis te financieren. De voedselpakketten van oktober j.l. zijn al weer op en februari is de koudste maand. Daarom maken we nogmaals 150 voedselpakketten.

  Primaire behoeften zijn voedsel en kleding. Linquenda geeft geen structurele hulp, maar noodhulp. Die noodhulp krijgt wel een structurele vorm door middel van de broodcontracten. In Misca wordt de hulp d.m.v. broodcontracten sterk uitgebreid. Dat is zo simpel te regelen en toch zo effectief. Wij betalen een bakker een half jaar vooruit. De bakker heeft zijn geld, een stimulans voor de lokale economie. En een gezin kan een half jaar lang elke week gratis brood komen halen. Nu profiteren niet alleen gezinnen in Misca daarvan, maar Emoke heeft nu ook contracten lopen in het naburige dorp Poclusa. Geweldig!!

  Tony heeft een verslag van de reis geschreven, dat u kunt vinden op onze site: www.stichtinglinquenda.nl

  Rugtasproject

  Drie weken geleden heeft een team een reis gemaakt naar Roemenië om onze contactpersonen te bezoeken. Zij kwamen vol verhalen terug, zoals dat de kinderen in Roemenië alleen naar school mogen met rugtas en schoenen. Onze contactpersoon in Reghin, Attila, heeft zelf verschillende projecten lopen, waaronder een after-school en een kindertehuis. Tevens bezoekt hij gezinnen in de zigeunerwijken.  Het is schrijnend om de foto’s en verhalen hiervan te horen. Vaak belanden deze kinderen in een vicieuze cirkel, zoals ook hun ouders en moeten zij hard knokken om hieruit te komen.

  Met dit nieuwe rugzak-project willen we rugzakken inzamelen en deze vullen met schoolmateriaal. Zodat de kansarme kinderen in Reghin een kans krijgen naar school te gaan.

  Doneer nu een rugzak en wees voor de kinderen in Reghin een steuntje in de rug!

  Mee doen?: Lever een rugtas in op één van de drie inleveradressen; of scan de QR code, of maak € 7,50 over op NL41 RABO 0352 3403 71 ten name van Stichting Linquenda onder vermelding van: Rugzakactie.

   Kerst wandel 3 daagse

  Oudewater Vitaal kwam op het idee de wandeltocht te combineren met een goed doel. Op donderdag 15 december loopt de route langs de Eiber, waar Linquenda staat met een kraam. Hebben wandelaars teveel sportkleding, dan kan dat op de kraam ingeleverd worden. Hebben gezinnen geen geld voor sportkleding, dan mogen ze ter plekke sportkleding passen en meenemen. Een leuk initiatief, waar we graag onze medewerking aan willen verlenen.

  Stagiaires

  In het derde of vierde jaar van het voortgezet onderwijs moeten leerlingen 30 uur vrijwilligerswerk doen als maatschappelijke stage. Via een speciale stagebeurs voor leerlingen van het Kalsbeek en de Minkema werven wij voor hulp in onze 2e hands winkel. Dat doen we al een aantal jaren en elk jaar zijn er 4 a 5 leerlingen die kiezen voor Linquenda. We zijn blij met hun steun en genieten van hun gezelligheid.

  Mariana stelt zich voor

  Ik ben Mariana van Harpen, 41 jaar oud, moeder van twee pubers van 14 en bijna 17 jaar. Ik woon nu 13 jaar in Hekendorp. Ik kom zelf uit Roemenië . Ik ben eerst klant geweest en omdat ik zo vaak in de winkel kwam, kende ik bijna iedereen daar. Op een dag ben ik gevraagd of ik mee zou willen helpen. Zonder  lang over na te denken heb ik “ja” gezegd. Ik help nu bijna een jaar en ik vind het heel leuk en fijn om te doen. Ik ben begonnen met een dagje en nu ik ben soms 3 dagen per week daar te vinden. De collega’s zijn heel leuk en fijn om mee te werken. We helpen elkaar en vallen voor elkaar in wanneer het nodig is.

  Er is altijd iets te doen in de winkel. Geen dag is hetzelfde. Soms sta je achter de kassa of je bent ingeleverde spulletjes aan het uitzoeken en netjes in de winkel zetten. Met z’n allen koffie drinken is altijd gezellig.

  Zoals ook in mijn beroep, als nagelstyliste, vind ik het leuk met mensen te werken . Ik vind het heel leuk om deel van een team te zijn. Het is leuk om hier mensen te helpen en ook in Roemenië;  dan krijg ik twee keer een fijn gevoel en ik zal dit nog wel even blijven doen.

  Met vriendelijke groet, Mariana van Harpen

  Winkel

  Duurzaamheid is het toverwoord tegenwoordig. Doe je niet iets aan duurzaamheid, dan tel je niet mee. Op z’n minst moet je toch op weg zijn naar Planet Proof, ook al is het maar een heel klein stapje. Er zijn maar weinig winkels die kunnen claimen dat alles wat ze verkopen duurzaamheid bevordert. Wij dus wel. Alles krijgt een tweede leven, zo helpen we mee de afvalberg te reduceren.

  Daarnaast hebben we biologische eigen gemaakte jam verkocht. Een van onze medewerksters heeft wel 100 potten jam ingemaakt. En sinds we de slogan voeren: “een warenhuis in een notendop” hebben we zelfs enige tijd walnoten verkocht.

  Op dit moment, tot  aan de kerst, heten we u ook welkom in onze kerstshop. Maar wees er snel bij, want van de grote voorraad waar we mee begonnen, is maar weinig meer over.

  Tot slot

  We wensen u een mooi en gezellig kerst-feest. Vier en denk terug aan het moment dat u een stukje onrechtvaardigheid kon omkeren in recht; dat u wellicht een beetje licht mocht brengen in iemands donker en somber bestaan; dat u vrede kon brengen waar wrok of onvrede was. Tevens mogen we uitzien naar de komst van Jezus, de Vredevorst.

  Uw bestuur, bestaande uit:

  Tilly en Frans Tollenaar, Thirza Blankenburgh, Coen den Braber, Huub van Doorn

  en Marco Blankenburgh

  RONDZENDBRIEF Nr. 59                                                      Oudewater, juli 2022.

   “Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,

  ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.” Psalm 103:13

  ontfermen = zich het lot van iemand aantrekken en er voor gaan zorgen

  Afgelopen weekend heb ik een paar jonge vaders gezien met hun kinderen. Hoe zorgzaam ze hun vrouw helpen om de baby te verschonen, de fles te geven; maar ook hoe enthousiast ze kunnen zijn als hun kind de eerste meters onder water zwemt; of hoe ze applaudisseren als hun kind het shuttletje met een racket weet te raken!! Ik denk wel eens, was ik ook zo’n betrokken vader toen mijn kinderen nog klein waren? Maar God is enthousiast over ons, betrokken bij ons leven. Hij ontfermt zich over ons…. Dank U, Heer!!

  VAN HET BESTUUR

  In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we ook dit jaar voldoende mogelijkheden hebben om mensen te helpen. Dat vinden we fijn. Daar wordt hard voor gewerkt. Maar we zien het ook als een zegen van God.

  Temeer omdat het leven niet makkelijker wordt. Vanwege de onrust in de wereld, wordt voor sommige groepen mensen het leven duurder, het bestaan onzekerder. En dan is het ons voorrecht dat we hulp kunnen blijven continueren of zelfs uitbreiden.

  Eind 2021 is ook het bestuur uitgebreid. Thirza Blankenburgh is op 9 december jl. toegetreden tot het bestuur. In deze nieuwsbrief doet zij haar verhaal.

   FINANCIELE DOELSTELLING 2022

  Deze keer ga ik u iets uitgebreider vertellen over de financiële situatie van  stichting Linquenda. Toen de stichting 25 jaar geleden begon, werd 90% van de uitgaven gedekt door giften van donateurs. De overige 10% aan inkomsten werd verkregen door het verkopen van 2e hands goederen. Een winkel kon je het toen nog niet noemen. Bij wijlen Riet van Bemmel, oprichtster van de stichting, thuis werd er 2x per maand een verkoping gehouden. Op een gegeven moment is er een vaste verkoopplek gevonden met een wekelijks verkoopmoment. Zo is het aandeel inkomsten uit de verkoop van 2e hands goederen gestaag gegroeid.

  Riet van Bemmel onderhield persoonlijk een trouwe band met heel haar achterban. Ze kende iedereen en had regelmatig met iedereen contact. Tegenwoordig is het vaak zo dat mensen zich niet financieel willen verplichten aan een goed doel en liever een eenmalige gift geven. Ook is na het overlijden van Riet van Bemmel het contact met de donateurs sterk verminderd. Gelukkig is er nog een hele groep trouwe donateurs die Linquenda blijven steunen met hun periodieke giften.

  Vandaag de dag is de situatie dus andersom; 90% van onze inkomsten komt uit verkopen in de 2ehands winkel, en 10% komt van trouwe donateurs, die wij op deze plek heel hartelijk daarvoor willen bedanken.

  Vanaf 2013 tot 2021 was onze 2e hands winkel gevestigd op de 2e verdieping van een pand aan de Wilgenweg in Oudewater. De laatste jaren daarvan was de omzet per jaar constant. Ongeveer 60% daarvan (ong. € 12.000,00)  werd besteed aan hulp voor Roemenië; d.w.z. kosten voor voedselpakketten, transport, reizen, broodcontracten, enz.

  In 2021 is ons winkelpand verhuisd naar de begane grond aan de Kastanjeweg 10D. Het percentage van de omzet dat we voor Roemenië besteedden, daalde dit jaar naar 30%. Debet daaraan zijn bv. de hoge verbouwingskosten voor het nieuwe pand; de hogere maandlasten voor een pand op de begane grond; het niet kunnen reizen naar Roemenië vanwege corona. Maar doordat de omzet in 2021 enorm steeg, staat die 30% hulp nog altijd voor € 18.000,00!!!

  We leven nu in 2022. We hebben een begroting gemaakt voor de inkomsten van dit jaar, daarbij rekening gehouden met de 2 maanden, die we vorig jaar dicht waren vanwege de lockdown. De doelstelling die we voor dit jaar hebben gesteld is dat we 50% van de jaaromzet willen besteden aan hulp in Roemenië. Of we dat gehaald hebben en waar het aan besteed is, zullen we u dan ook laten weten.

  Indien u belangstelling heeft voor de verlies- en winstrekening van de stichting, dan kunt u die vinden op onze website www.stichtinglinquenda.nl onder ‘visie en beleid’.

   THIRZA BLANKENBURGH

  “Even voorstellen, ik ben Thirza Blankenburgh (34jaar) en mag mij sinds november bestuurslid van Linquenda noemen. Ik ben geboren in Oudewater en woon sinds 15 jaar in Gouda. Mijn lieve gezin bestaat uit mijn man en 3 knappe dochters. Julia van 7 jaar, Anna van 5 jaar en Nina van 1 jaar.
  Ik heb jaren gewerkt in de gehandicaptenzorg. Sinds een jaar ben ik na mijn zwangerschap niet meer betaald aan het werk gegaan, maar ben ik full-time mama.
  Als ik even geen mama hoef te zijn, kan je mij vinden met een kwast in mijn hand (want ons huis is nog niet af… ;)), in de tuin, in een boek of bij vriendinnen. Van jongs af aan ben ik al bekend met de hulp aan Roemenië. Nu als bestuurslid wil ik graag mijn energie steken in de winkel en hoe we het beste met de goederen, de omzet en de vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de mensen in Roemenië. Ik hoop dat we met elkaar een sprankje licht in Roemenië mogen brengen.

  Met vriendelijke groet, Thirza”

  WINKEL

  In Nederland is er veel aandacht voor hulp aan slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.  Het is fijn dat er ook in Oudewater een groep mensen is, die een inzamelpunt zijn begonnen en zo veel mensen hebben kunnen voorzien van kleding en schoeisel.

  Wij hebben besloten dat mensen uit Oekraïne, de eerste keer dat ze bij ons in de winkel komen, gratis mogen shoppen. Een heel aantal heeft hier inmiddels gebruik van gemaakt. We hebben wel gemerkt dat we deze mensen moeten aanmoedigen om genoeg mee te nemen, want ze zijn erg bescheiden.

  Onverminderd komen er goederen bij ons binnen. Op deze plek een “hééééél hartelijk dank” aan de bevolking van Oudewater en omgeving. Fijn dat u uw 2e hands goederen aan ons toevertrouwd. Zo is er elke week weer andere kleding en zijn er andere artikelen te vinden in de schappen en rekken, en groeit de stapel dozen in de opslag voor een volgend transport.

  Een speciaal dankwoord is op zijn plaats voor mevr. Veenstra in Stolwijk, die al jarenlang vooral kleding inzamelt en sorteert voor stichting Linquenda!!

   35 VRIJWILLIGERS

  Op 25 maart jl. hebben we met onze groep vrijwilligers een bijeenkomst gehouden. Thema: teambuilding. Om succesvol en eensgezind samen te kunnen werken is het nodig elkaar wat beter te leren kennen. Onder leiding van Jacoline van Rijn, communicatie deskundige, werden we in groepjes aan het werk gezet. Het was een zinvolle geslaagde middag.

  ROEMENIE

  Roemenië heeft gedeeltelijk een grens met Oekraïne. Het gevolg is dat Oekraïners ook naar Roemenië komen om de oorlog te ontvluchten. Een groot deel van deze vluchtelingen reist door naar andere landen in Europa, omdat ze daar familie of kennissen hebben en omdat ze weten dat Roemenië niet veel faciliteiten heeft om veel mensen op te vangen. Maar een klein deel blijft wel enige tijd in het land.

  In Reghin, 4 uur rijden, 200 km. van de grens, komen vluchtelingen terecht bij Attila. In het begin stuurde hij busjes naar de grens om daar matrassen en voedsel te brengen. Maar nu komen de mensen ook bij hem. In het kindertehuis worden in alle kamers extra matrassen gelegd om maar zoveel mogelijk mensen op te vangen. Eind april hebben we nog een vrachtwagen met goederen daarheen gestuurd, dus komen de matrassen en de kleding mooi op tijd.

  Tot onze grote verrassing kwam Isabel begin mei voor een bliksembezoek naar Nederland. Uiteraard hebben we haar ontmoet en bij kunnen praten over de situatie van de hulpverlening na corona. Mensen, die afhankelijk zijn van een uitkering of toeslag, zijn de zwaksten in de samenleving. Deze gezinnen willen we blijven steunen. Dus na haar terugkeer zal Isabel met haar helpers weer druk zijn om de dorpen in de omgeving van Arad te bezoeken. Afgelopen tijd hadden we heel wat incontinentie materiaal opgespaard. Dit hebben we aan Isabel meegegeven. In 3 gezinnen is de man halfzijdig verlamd; in 1 gezin is een dochter van 30 jaar gehandicapt en in een andere gezin een zoon van 19 jaar. De toeslag die ze krijgen van de overheid is niet voldoende om inco aan te schaffen.

  DANK

  Na het lezen van deze nieuwsbrief zult u het met me eens zijn, dat er genoeg reden is om God te danken. We zijn een gezonde stichting, waar veel bevlogen vrijwilligers zich voor inzetten, met voldoende middelen om onze doelstelling uit te voeren.

  Dank u voor uw steun en betrokkenheid. Moge God ook u zegenen!!

  Groeten van uw bestuur, bestaande uit

  Tilly en Frans Tollenaar, Thirza Blankenburgh, Coen den Braber, Huub van Doorn en Marco Blankenburgh

  RONDZENDBRIEF Nr. 58                                          Oudewater, december 2021.

  “En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen”     Lukas 2:13,14

  Soms betrap ik mezelf er op dat ik denk te weten hoe God handelt. Ik verwacht dat God dingen doet, volgens mijn manier van denken. Gelukkig is dat niet zo. Het zegt iets over mijn beperktheid en staat in schril contrast met Gods oneindigheid en eeuwigheid. Terecht zingen de engelen “Eer aan God”, omdat deze God als mens geboren werd. En als mens liet Hij zich bespotten en kleineren door … … ons, mensen. En dan zingen de engelen ook nog: “In mensen een welbehagen.” Ik snap dat niet. Maar gelukkig handelt God ook niet volgens mijn manier van denken.

  VAN HET BESTUUR

  Als iemand mij vraagt waarom ik bij Linquenda vrijwilliger ben, zou ik een drie-voudig antwoord kunnen geven: De roeping van boven; God is een liefhebbende, gevende God is, Die Zijn werk in deze wereld wil doen door middel van mensen.  De drang van binnen; als ik beelden zie en hoor hoe mensen in nood zijn, dan wens ik soms dat ik meer voor hen kan doen. De nood van buiten; vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, hongersnood, geweldsslachtoffers, natuurrampen. Het komt allemaal je huiskamer binnen.

  Eigenlijk zijn we als stichting een doorgeefluik. Veel particulieren, maar ook bedrijven, geven bruikbare goederen. Wij sorteren en selecteren. En je staat versteld waar het allemaal terecht komt.

  • 10 bananendozen kleding met een familie mee naar Ghana
  • Kinder- en babykleding naar moeder-en-kind-huis in Gouda
  • Kleine speelgoedjes voor Operatie Schoenendoos
  • € 1029 voor school- en winterkleding naar Nepal
  • Veel, veel kleding naar Bosnië en Suriname via Stichting Proplan te Gouda.

  Maar natuurlijk blijft Roemenië prioriteit. En daar leest u over in deze nieuwsbrief.

  Door de jaren heen is de 2ehands winkel sterk gegroeid en inmiddels onze grootste bron van inkomsten. Ruim 30 vrijwilligers helpen mee om alles draaiende te houden. Vanwege die sterke groei zijn we op zoek naar een winkelmanager, iemand die leiding kan geven aan het hele winkelgebeuren en alle medewerkers. De volledige vacature vind u op onze website.

  Deze week is ook het bestuur uitgebreid. Thirza Blankenburgh is op 9 december jl. toegetreden tot het bestuur. Ook deze uitbreiding van ons bestuur is erg welkom. In de volgende nieuwsbrief doet zij haar verhaal.

   ANGELA JONGERIUS

  Ik zal me eerst even voorstellen; ik ben Angela Eigenraam-Jongerius, echtgenote van Kees. We hebben twee zonen en twee lieve schoondochters en een wolk van een kleindochter Evi. Kees en ik wonen sinds 1 jaar aan de Oude Touwfabriek in Oudewater, wat best even wennen was na 25 jaar Hekendorpse buurt. We wonen nu kleiner, dus meer tijd voor andere dingen; oppassen, zwemmen, wandelen, golflessen en vrijwilligers werk.

  Linquenda leek me nuttig, maar ook leuk. De eerste keer wist ik niet wat me overkwam, wat een hoeveelheid aan spullen (Help, hoe, wat, waar) Best wel stressvol, zelfs even gedacht: wil ik dit wel? Maar nu ik zo’n half jaartje meedraai en alles niet meer zo op me afkomt, vind ik het steeds leuker worden. Het is heel speciaal dat je een kijkje neemt in andermans spullen, zeker die met een verhaal. Kleding en schoenen van een overleden dochter, een jongensjasje met zakken vol geheimpjes, miniatuurtjes uit de letterbak van Oma. Op zo’n moment realiseer ik me dat het ook moeilijk kan zijn om dit aan ons te geven. Hier respect vol mee omgaan is belangrijk en natuurlijk worden we ook als dumpplaats gebruikt, maar dat weegt niet op tegen al die mooie spullen, die dankzij Linquenda een nieuw leven krijgen.

   EEN ZATERDAG IN DE KRINGLOOPSHOP

  Hoe ziet een gemiddelde zaterdag er nu uit in de kringloopshop van Linquenda?

  Als ik, Huub van Doorn, om ongeveer kwart voor 10 binnenkom, zijn er gewoonlijk al andere vrijwilligers in de winkel. Het licht is aan, de kassa staat aan, maar het grote rolluik en de deur zijn nog dicht. Om 10 uur wordt het rolluik geopend en komen de eerste bezoekers al binnen. Vaak zijn het mensen die we vaker zien.

  Twee of drie vrijwilligers staan aan de sorteertafel, om uit te zoeken wat er binnen is gebracht. Artikelen worden gekeurd, geprijsd en in de winkel gezet. Kleding wordt gesorteerd voor de zomer- en wintercollectie en als de kwaliteit in orde is, in de winkel opgehangen of naar het magazijn gebracht.

  Als er oude, afgedragen of kapotte kleding of ander textiel bij zit, wordt dat in vuilniszakken gestopt, die in het magazijn opgestapeld worden. Dit wordt na verloop van tijd opgehaald door iemand van een recyclingbedrijf.

  Daarnaast zijn er nog veel goederen, die gereserveerd worden voor een transport naar Roemenië. Dit zijn bijvoorbeeld fietsen, rollators, spellen, dekens en nog veel meer.

  Terwijl de bezoekers door kleding en andere spullen struinen en komen afrekenen, zien we ook al de eerste mensen komen, die goederen komen brengen. We hebben vaak geen idee hoeveel spullen iedereen heeft. Dozen vol met keukenspullen, speelgoed, boeken, dvd’s, elektrische apparatuur, vazen, prullaria en nog veel meer. Vaak weten we niet waar we alles moeten laten.

  Veel mensen komen uit Oudewater met hun spullen, maar we zien ook steeds vaker mensen van buiten Oudewater, die voor het eerst de winkel zien. Het nieuws van de goedkoopste winkel van Nederland verspreidt zich snel.

  De verkoop gaat goed, ook op dinsdag en donderdag. En rond 3 uur ’s middags gaan de laatste bezoekers tevreden naar huis. Wij ruimen op, kijken wat er in de kassa zit en sluiten af. Weer een gezellige en productieve dag gehad. En dankzij iedereen die zich elke keer weer inzet, draait onze winkel als een tierelier!

  Nieuwsgierig geworden?? Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken!

  ROEMENIE

  Uit de media weten we dat Roemenië het land is in Europa, dat de laagste vaccinatiegraad heeft. De tweede golf vond plaats medio september/oktober jl. De ziekenhuizen lagen vol, veel mensen stierven. Een strenge lockdown en een impuls aan het vaccineren deed de besmettingscijfers weer dalen. Voor de meeste mensen gaat het leven gewoon door. Ze zijn wel op de hoogte van alles rondom COVID, maar door gebrek aan voorzieningen kunnen ze daar niets mee.

  REGHIN

  Het afgelopen halfjaar heeft Attila ons op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in en rond Reghin. Dan gaat het bv. om een huis dat ze hebben gebouwd voor een gezin met zes kids; verschillende zaden en gewassen die ze hebben geoogst (de maisoogst is erg geslaagd); een kerkdienst bij een meer, waarin zes zigeuners zich lieten dopen; de bezoeken aan zieke mensen die getroffen zijn door COVID; de afterschool, die weer openging, maar dan wel met mondkapje; de week waarin hij vijf begrafenissen moest leiden; het uitladen van de vrachtwagen met hulpgoederen; en tot slot ontvingen we in etappes 96 foto’s van families die een voedselpakket kregen.

  In antwoord op mijn vraag of hij alles kan gebruiken schrijft hij:

  We are also very thankfull for all the goods what you sent to us this year. This way you are a very great part of the ministry whats going on here. Its hard to answer for your question because we can really use everything what you sent so far. Honestly we can use everything here.”

  ARAD

  Bij Isabel loopt het als een trein. Zij en haar team hebben inmiddels routine in het inpakken van voedselpakketten en het bezorgen bij de families. Begin november zijn ze bij alle gezinnen langs geweest; dat was net toen de tweede coronagolf over zijn hoogtepunt heen was, maar er nog wel veel besmettingen waren. Isabel had in het voorjaar al corona gehad zonder dat ze er ziek van werd. Dus het is voor haar relatief veilig om families te bezoeken.

   MISCA

  De voedselpakketten die naar Misca zijn gestuurd worden door Emoke en haar team traditie getrouw in de week voor kerst verspreid. Op de verzendlijst naar Misca stonden veel kinderfietsen, loopauto’s en stepjes. Zo hopen we extra veel kinderen blij te maken.

  Emoke schrijft: The transport was useful. The clothes were enough , but the bicycles , mattresses , inco, wheelchair  and rollators were the most useful  (those were not enough).”

  GEBED / DANK

  • We danken voor de vele voedselpakketten die zijn uitgedeeld
  • We danken voor de goede klandizie in de 2e hands winkel
  • We bidden voor enkele medewerkers, die al heel lang ziek zijn
  • We bidden voor reacties op de vacature van winkelmanager

  We wensen u fijne kerstdagen toe in gezelschap van uw familie en vrienden.

  Uw stichtingsbestuur,

  Tilly en Frans Tollenaar, Thirza Blankenburgh, Coen den Braber, Huub van Doorn en Marco Blankenburgh

  RONDZENDBRIEF Nr. 57                                        Oudewater, juni 2021.

  “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;

  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

  Hij voert mij aan rustige wateren;

  Hij verkwikt mijn ziel.

  Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.

  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

  ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. “    uit Psalm 23

  David, die deze psalm schreef, was zelf een herder. En ik denk dat David best wel een goede herder was voor zijn schapen. Toch schrijft hij deze psalm vanuit een ander perspectief. Hij verplaatst zich in de positie van een schaap en beschrijft wat die herder voor hem betekent en voor hem doet. Die Herder is de Here God. Zo’n privé coach wil toch iedereen!!

  VAN HET BESTUUR

  Weet u hoeveel 5 laadmeters zijn? Dat is 35 kuub, oftewel 35.000 liter. Die ruimte hebben we afgehuurd om goederen naar Roemenië te sturen. Terwijl we met zes man bezig zijn dozen met goederen in de truck te stapelen, wordt al snel duidelijk dat we pallets vol met dozen over zullen houden. Het past er gewoon niet in. Er zijn ook zoveel goederen ingeleverd de laatste tijd. Vandaar dat er drie weken later weer 28 kuub aan goederen wordt geladen. Nadat we een bevestiging en bedankje van Attila uit Roemenië krijgen voor de ontvangst, app ik terug: “Ik kan niet wachten tot corona voorbij is en we jullie weer kunnen bezoeken en elkaar  weer kunnen ontmoeten. Het maakt ons blij dat we jullie op deze manier kunnen helpen.”

  En dat is ook zo. Wat is er mooier dan de glans in de ogen van een jongetje dat voor het eerst een step krijgt; een meisje dat haar nieuwe kleding showt of een gezin dat twee matrassen krijgt om op te slapen. Zij blij, wij blij.

  Drie maanden geleden hebben we de nieuwe 2e hands winkel geopend. In deze brief vertelt Arianne iets over het werk in de winkel. Verder houden we u natuurlijk op de hoogte van onze drie projecten in Roemenië.

  Ik zat eens terug te lezen in de nieuwsbrief van wat jaren geleden. Daar stonden veel meer reisverslagen in. Maar helaas is er op dat gebied nog niets te melden; geen reisplannen, geen bezoekverslagen, geen teamfoto’s.  Maar sinds vandaag 17 juni 2021 staat Roemenië weer op groen!!! Yesss. Er van uit gaande dat dit voorlopig zo blijft, kunnen we plannen gaan maken voor het komende najaar!!

   2e HANDS WINKEL

  Het was best wel spannend om je als stichting, die afhankelijk is van giften (financieel en materieel) te verbinden aan de huur van een grote winkelruimte. Er zijn elke maand terugkerende kosten, waarvan de huur uiteraard de hoogste kostenpost is. Er gaan dan toch gedachten door je hoofd, zoals; ‘blijven er wel klanten genoeg komen’ en ‘krijgen we wel genoeg goederen om te verkopen en naar Roemenië te sturen’. Enerzijds hebben we tegen God gezegd dat we in vertrouwen een stap willen nemen, maar anderzijds moeten we ook ons verstand gebruiken en verantwoordelijk handelen. Onze bezorgdheid blijkt een paar maanden na de opening ongegrond. Ja, klanten blijven komen, zelfs meer dan voorheen. Ja, er worden nog steeds goederen ingeleverd. En zoals u kon lezen is ook dat zeker niet minder geworden. Daar zijn we blij mee. Want dan kunnen we door gaan!!

  Speciaal voor Roemenië is er in de PKN te Montfoort een actie gehouden in de vastenperiode voorafgaand aan Pasen. Men wilde heel concreet de gedachte van hulpverlening omzetten in daden. Bij ons was er juist een vraag binnen gekomen vanuit Reghin naar servies; borden, mokken, schaaltjes, bestek, ed. Dat verzoek is in Montfoort doorgegeven aan de achterban met als resultaat dozen vol servies; maar ook buitenspeelgoed, kleding, enz. Geweldig!!! Hartelijk dank!!

  Het is wel hard werken achter de schermen van de winkel; dat mag ik wel verklappen. De laatste tijd hebben we veel te kampen met uitval van vrijwilligers. Soms voor korte tijd, soms voor langere tijd. Ziekte speelt een aantal medewerkers parten. Nu de vakantie periode gaat beginnen, is het een heel gepuzzel om het rooster sluitend te krijgen. Gelukkig zijn er ook enthousiaste medewerkers die wat extra diensten willen draaien. TOP!! Zo’n enthousiasteling is bijvoorbeeld Arianne Boele uit Waarder:

  ARIANNE BOELE

  “Sinds een tijdje werk ik op de dinsdagmorgen in de winkel van ‘Kleding en meer …’, ook wel bekend als Linquenda. Ik doe dat met heel veel plezier! En ben erg blij dat we na de versoepelingen weer open kunnen met de nieuwe winkel!

  Van jongs af aan is me bijgebleven dat mijn ouders ook altijd graag naar een kringloop winkel gingen. Ik ging dus op jonge leeftijd al met ze mee. Vroeger had je op zaterdag in Rotterdam rommelmarkten onder de spoorlijn. Wat was dat leuk! En later in Zoetermeer kwam er een winkel van het Leger des Heils, daar gingen we ook regelmatig naar toe! Altijd was er wel wat leuks te vinden… Het was een feest, ik heb er goede herinneringen aan! Dat kringlopen is me dus met de paplepel ingegoten! En dat raak je dan niet meer kwijt! Ik zie het nu bij onze getrouwde kinderen en de kleinkinderen, ik heb ze er blijkbaar ook mee besmet!  En dat ik dan nu zelfs in een kringloopwinkel werk, hoe leuk is dat!

  Maar waarom nu kringloop? Zelf vind ik het een groot goed dat ze bestaan. Ten eerste is het idee om het voor het milieu te doen! Mensen kunnen soms dingen wegdoen, waar andere weer heel blij van worden!

  Het tweede is, dat bij onze winkel in Oudewater, de opbrengst naar Roemenië gaat! Dat is echt heel belangrijk! Er zijn kringloopwinkels in Nederland waar het commerciële voorop staat. Maar een winkel waar de opbrengt naar een goed doel gaat, is beter en spreekt me toch wel echt aan!

  We steunen dus de mensen in Roemenië, maar we verzamelen ook kleding voor hun! Er komt momenteel ontzettend veel kleding binnen en dat sorteren we. Het is meestal goede en mooie kleding, die we in de winkel kunnen hangen, maar dan is er nog heel veel dat geschikt is om met het transport naar Roemenië te sturen!  Als ik dan die foto’s zie met al die blijde gezichten, dat is toch mooi?

  Zelf ben ik sinds kort verantwoordelijk voor de kinderkleding. Er komt veel binnen. Momenteel slaan we de winterkleding op; de zomerkleding hangt nu in de winkel en wordt steeds aangevuld! Kom gerust eens een kijkje nemen, er hangen zoveel leuke dingen!

  U bent altijd van harte welkom , en drink gerust een kopje koffie mee of maak gezellig een praatje! Een warme groet en tot ziens!”

  Arianne Boele-Hoogendijk

  ROEMENIE

  Zowel op 10 mei als op 31 mei jl. hebben we goederen naar Roemenië gestuurd. Beide keren zijn die in Reghin terecht gekomen, omdat daar grote groepen ROMA onder de armoedegrens leven. In het najaar zullen we ook weer goederen naar Misca en Arad sturen.

  Het cumulatief aantal besmettingen met corona is ook in Roemenië de één miljoen gepasseerd, maar door vaccinaties en een strenge lockdown zie je ook daar het directe effect. De laatste dagen schommelt het aantal besmettingen tussen de 200 à 300 personen per dag op een bevolking van 22 miljoen..

  REGHIN

  Attila is er vooral op gebrand om structureel hulp te gaan bieden. Naast de noodhulp van voedsel en kleding en allerlei andere materialen probeert hij vooral banen te creëren. Dus ik krijg regelmatig foto’s van de ontwikkelingen op de boerderij en het kassenproject. Van de opbrengsten worden de inkomens van de werknemers betaald. Deze mannen zijn blij dat ze hun eigen geld kunnen verdienen en onafhankelijk zijn van andere hulp. Het kost tijd voordat dit voor een hele bevolkingsgroep gerealiseerd kan worden, maar het begin is er.

  ARAD

  Isabel heeft eerst een rondje langs de bakkers gedaan. In alle dorpen zijn de broodcontracten weer met een halfjaar verlengd tot begin november 2021. Vervolgens heeft ze met een paar vrijwilligers de voedselpakketten rondgedeeld. Ze hebben nu wat meer de tijd genomen bij de gezinnen om ook eventuele verdere behoeften in kaart te brengen. En het zijn dan toch vaak weer de elementaire dingen die dan genoemd worden, zoals een bed, incontinentiemateriaal, kleding voor de kinderen, een rolstoel, dekens. Maar met deze lijst in de hand kunnen we weer gericht gaan verzamelen voor het transport in het najaar.

  MISCA

  Emoke stuurt een foto van elk adres waar ze voedsel aflevert. Dus laatst bleef mijn mobiel maar herrie maken, net zo lang tot er 60 foto’s opstonden. Op elke foto wat gezinsleden met een paar groene gevulde plastic tasjes met eten. Soms kun je op de achtergrond nog net het huis zien, waar deze mensen in wonen. Primitief. Vaak geen stromend water. Al jaren verstoken van enig onderhoud. Maar het is hun thuis. Ze wonen er en ze hebben weer eten.

   GEBED / DANK

  – we mogen God danken voor alle ontwikkelingen het afgelopen halfjaar, speciaal natuurlijk de verbouwing en opening van de nieuwe winkel

  – we mogen God danken voor de grote klandizie in de nieuwe winkel. Daardoor kunnen we onze missie blijven uitvoeren

  – we willen God danken voor alle vrijwilligers, die met plezier zoveel inzet tonen

  – we willen blijven bidden voor Corrie van Ooijen; na een herstellende periode gaat het toch weer niet goed met haar. Hoe graag ze ook in de winkel zou helpen, het lukt gewoon nog niet

  – ook wat andere vrijwilligers zitten in de lappenmand. Wilt u bidden voor een spoedig herstel

  – Wij willen wel graag weer naar Roemenië. Wil u bidden dat we ook hierin Gods leiding volgen als we plannen gaan maken.

  Bedankt voor het meeleven met onze stichting en een goede zomer toegewenst,

  Uw stichtingsbestuur:

  Tilly en Frans Tollenaar, Coen den Braber, Huub van Doorn en Marco Blankenburgh

  RONDZENDBRIEF Nr. 56                                               Oudewater, maart 2021

  EXTRA EDITIE 0 – 0 – 0 – 0  EXTRA EDITIE 0 – 0 -0 – 0 EXTRA EDITIE

  Beste lezer,

  We zijn er trots op en blij mee dat we u kunnen vertellen dat de opening van onze nieuwe 2e-hands winkel plaats zal vinden op zaterdag 27 maart aanstaande om 10.00 uur!!

  De burgemeester van Oudewater dhr. Danny de Vries zal samen met Corrie van Ooijen, medewerkster vanaf het allereerste begin, de openingshandeling verrichten. Het liefst hadden we u allen daarbij lijfelijk aanwezig gehad. Maar omdat we daarna niet met z’n allen de winkel in mogen vanwege corona, zal de opening ook via de live-stream te volgen zijn via de link  https://youtu.be/dGusPWFb8Jk

  Wilgenweg 15a stopt

  Op 31 oktober 2013 hebben we het winkelpand betrokken op de tweede verdieping aan de Wilgenweg. Acht jaar lang hebben we daar klanten ontvangen, goederen trap op en trap af gedragen. Soms gebruik gemaakt van het goederen liftje. Gedurende deze periode zagen we de klandizie behoorden toenemen. De winkelbezetting moest uitgebreid worden, dus er waren meer vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er telkens weer mensen in het gat gesprongen en hebben we de zaak goed draaiende kunnen houden.

  Die dinsdag en donderdag werden steeds drukker, de beschikbare ruimte groeide echter niet mee. Wat wel groeide was de leeftijd van onze medewerkers, waarvoor de lange draaitrap een onoverkoombare hindernis  dreigde te worden. Om die redenen zijn we sinds 2019 actief op zoek gegaan naar een ander pand, waarbij bovenaan het verlanglijstje stond, dat het een pand op de begane grond moet zijn. Elke denkbare locatie hebben we bezocht. Vaak was de huurprijs te hoog, soms de indeling van de ruimtes onhandig, soms de ligging van het pand ongunstig. Veel potentiële locaties hebben we weer van het lijstje moeten strepen. Als bestuur moesten we er voor waken dat we geen pand zouden huren, waarvan de kosten te hoog zouden zijn. Het mag niet ten koste gaan van de hulp aan mensen in Roemenië. Dat stond vast!!

  Het was pas in november 2020 dat de mogelijkheid van de huidige ruimte aan het daglicht kwam. Zeker, er moet veel aan verbouwd en vertimmerd worden, maar dan zouden we wel een ideale ruimte hebben … op de begane grond!! En nu, na drie maanden van breken en opbouwen, van verhuizen en inrichten, is het zover. Na de tomeloze, belangeloze inzet van vele vrijwilligers kunnen we de deuren openen en u uitnodigen binnen te komen kijken …

   2e HANDS WINKEL “KLEDING en meer …”

  Op 27 maart as. om 10.00 uur wordt ons nieuwe pand geopend; net om de hoek, op Kastanjeweg 10D te Oudewater.  Het adres om voor weinig geld goede kleding en schoeisel te kopen. Daarnaast een keurige, overzichtelijke uitstalling van allerlei alledaagse gebruiksartikelen, nog steeds voor super lage prijzen. Ook de verzamelaar zal aan zijn trekken kunnen komen door de uitgestalde curiosa. Tijdens het shoppen kunt u genieten van een gratis kopje vers gezette koffie of thee.

  RONDZENDBRIEF Nr. 55                                        Oudewater, december 2020.

   

  Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, Titus 2:11

  Het heil maakt alles weer heel dat kapot was. Met kerst vieren dat Hij is verschenen; dat laat zien dat God begaan is met ons als mensen. Er is een uitweg uit wanhoop, uit onrechtvaardigheid, uit doemdenken. Het heil maakt alles heel!!

  VAN HET BESTUUR

  Wat is er veel gebeurd het afgelopen halfjaar. Eens kijken of het lukt om alles in deze nieuwsbrief te proppen.

  Allereerst wil ik melden dat stichting Linquenda officieel statutair is opgericht op 1 december 1995, afgelopen 1 december dus 25 JAAR GELEDEN!! Al 25 jaar worden er giften en goederen aan de stichting gedoneerd!!! Al 25 jaar kunnen we gezinnen in nood voorzien van voedsel, kleding, bedden en al die andere zaken, die het leven daar wat aangenamer maken. Jammer dat het nog nodig is, maar mooi dat we dit kunnen doen.

  Dank aan al die sponsors, donateurs en gevers!! Dank aan God, we mogen Zijn handen en voeten zijn om de nood in deze wereld te lenigen. En dat is tevens ons gebed; dat mensen hierin de liefde van God mogen zien en Hem danken voor alles wat ze hebben ontvangen.

  In de vorige nieuwsbrief was het laatste dat we konden melden dat de reis in mei niet door kon gaan vanwege corona. Maar direct na de eerste golf, toen het aantal besmettingen èn in Nederland èn in Roemenië nog erg laag was, hebben we een bliksembezoek gebracht. Daardoor kunnen we nu doorgaan met de hulpverlening, ook bij een tweede, derde of vierde golf.

  Sinds vorige week is ons bestuur uitgebreid. Huub van Doorn, die ook als vrijwilliger in de 2e hands winkel helpt, gaat de taak van penningmeester op zich nemen. In deze nieuwsbrief vertelt hij iets over zichzelf. We bedanken Tilly Tollenaar voor de bewezen diensten de afgelopen jaren als penningmeester. Zij zal andere taken binnen het bestuur gaan vervullen.

  Eindelijk naar de begane grond!!! We hebben een mooie 2e hands winkel, daar op de tweede verdieping, maar het grote obstakel is een draaitrap van 30 treden, die je moet bestijgen alvorens überhaupt in de winkel te kunnen komen. Drie dagen geleden, het was toen 30 november, zijn we met een verhuurder tot een akkoord kunnen komen over de huur van winkelruimte op de begane grond. Veel kan ik er nog niet over zeggen, het zal een aantal maanden nodig hebben voordat we open kunnen gaan, maar het gaat gebeuren. En dat zal u niet ontgaan, daar zorgen we voor!!

  HUUB VAN DOORN

  Mijn naam is Huub van Doorn, ik ben getrouwd met Corrie en woon vanaf 1988 in Oudewater. Ik ben in Helmond (Brabant) opgegroeid en verhuisde naar Amsterdam in 1982, omdat ik toen mijn eerste baan vond bij de Posterijen aldaar.

  Wij hebben drie volwassen dochters, waarvan de twee oudste getrouwd zijn. Ook hebben we inmiddels vier kleinkinderen.  Ik werk bij NL Jobs, een internationaal uitzendbureau in de foodsector in het Westland en zoek naar een baan dichterbij huis. Mijn beroep is salarisadministrateur.

  Mijn hobby’s zijn tuinieren (volkstuin van ong. 150 m2), een tropisch aquarium, reizen, wandelen en het schrijven van poëzie. Inmiddels zijn er twee gedichtenbundels gepubliceerd. Daarnaast houd ik me bezig met werkzaamheden voor Linquenda in de winkel op zaterdag en het begeleiden van statushouders met de Nederlandse taal.

   2e HANDS WINKEL

  De eerste aandacht gold natuurlijk corona. Net als overal moesten ook wij maatregelen nemen. Het laatste waren de mondkapjes, die nu overal verplicht zijn. We zijn dus wel gewoon open en de inkomsten lijden niet onder corona.

  We hebben een feestelijke kerstafdeling geopend, waar ook de Sint goedkoop zijn cadeautjes kon inslaan.

  Te vermelden is ook dat het aantal medewerkers in de winkel is toegenomen. Dat verlicht de werkdruk enorm. We hebben hele drukke weken achter de rug, waarbij er veel goederen werden binnengebracht en weer veel is verkocht. En dat is goed natuurlijk. Maar met nieuwe medewerkers er bij loopt het weer veel soepeler. Bedankt Jolanda, Arianne, Mieke, Mariska, Tineke, Christine.

  Hebben we nu genoeg vrijwilligers? Nee, zeker straks niet in een nieuwe winkel, op de begane grond. Dus wilt u ons gezellige team komen versterken, meld u dan aan, kom een keer kijken of een dagje proefdraaien. (bel dan met Corine Geerlings 06-50.61.03.64)

  ROEMENIE

  Ook in Roemenië is het aantal corona besmettingen en -slachtoffers in oktober en november jl. flink toegenomen. Nadat ook zij de zomer redelijk goed zijn doorgekomen, is daar ook de zorgzaamheid verslapt. Was eerst de verspreiding hoofdzakelijk rond de hoofdstad te vinden, nu heeft het zich uitgebreid over het hele land. Daarom is het in oktober niet mogelijk geweest een team naar Roemenië te sturen.

  Omdat dit scenario al min of meer was voorspeld hebben afgelopen zomer Coen en Marco toch nog de contactpersonen in Roemenië kunnen bezoeken. Toen zijn er al afspraken gemaakt over een te sturen transport in het najaar, in geval dat corona de grenzen zou sluiten voor een team.

  Tijdens deze reis hebben we kennisgemaakt met Attila en Adel, een Roemeens echtpaar, met Hongaarse achtergrond, dat werkt onder de Roma. Lees verder hieronder.

  Inderdaad moesten we dit najaar de verdeling van de goederen overlaten aan mensen ter plekke. Maar gelukkig konden we een vrachtwagen sturen, met heel veel goederen, veel voedselpakketten, veel dekens en 1001 dingen meer.

  ARAD

  Isabel. Zij is de spil van het werk in Arad. Toen er werd afgekondigd dat er een reisverbod zou komen naar een aantal dorpen in de omgeving, heeft ze haar mensen bijeen geroepen. Versneld hebben ze zelf voedselpakketten gemaakt, om vervolgens alle gezinnen nog te kunnen bezoeken. Ze zijn tot en met zondagavond doorgegaan met de bezoeken, want op maandag 9 november was de toegangsweg tot een aantal dorpen afgesloten vanwege corona. Gelukkig zijn ook de kledingpakketten uit Nederland afgegeven. De families waren verbaasd en verrast dat ze toch nog hulp kregen, want door corona hadden ze dat niet meer voor mogelijk gehouden. Dus heel veel blije gezichten. Juist omdat de situatie zo onzeker is, zullen alle 41 adressen ook in februari 2021 weer worden bezocht.

   REGHIN

  Attila en Adel. Dit echtpaar heeft de afgelopen 15 jaar heel, heel veel gedaan voor de Roma in Reghin en omgeving. Werkelijke, structurele verandering in een mensenleven gebeurt van binnenuit. Veel Roma hebben de kracht en aanwezigheid van God in hun leven ervaren. Ze zijn compleet anders in het leven gaan staan. Dat heeft invloed op de sfeer in de hele Roma gemeenschap.

  Afgelopen zomer was onze eerste kennismaking met Attila en Adel. Het is geweldig wat er door hun inzet van de grond komt. Want het is mooi als mensen het geloof in God vinden, maar ze moeten ook eten en kleding hebben, een huis, een baan, enz.  We zijn door de wijken gereden en hebben ook kennis gemaakt met verschillende Roma families. Het is teveel om hier te vertellen, dus kijk maar op onze website.

  Alle voedselpakketten van de voedselactie in september in Oudewater zijn hier in Reghin terecht gekomen. De uitdeling daarvan is gelijk begonnen, want de nood is hoog. Veel Roma hebben al maanden geen werk door corona. En dus geen inkomen. Verder wordt er even de tijd genomen om te kijken wie er voor kleding, een fiets, een matras in aanmerking komt. Tussendoor moest Attila zelf nog 10 dagen thuis zitten omdat hij was besmet geraakt met het virus, maar daarna kreeg ik al snel foto’s binnen, o.a. van een doopdienst, waarbij 5 volwassen Roma werden gedoopt. Zij hebben de liefde van God gezien en dat heeft hun leven veranderd.

  MISCA

  Emoke is net niet tot burgermeester verkozen. Het scheelde een paar stemmen. Wat had ze graag die functie gebruikt om de mensen in de 7 dorpen tellende gemeente te ondersteunen. Nu blijft ze dat doen, maar zonder officiële titel. Naast haar werk in een verzorgingstehuis heeft ze dus ook een groot hart voor de zwakkeren in haar omgeving. Er zijn veel eenzame mensen. Hun kinderen wonen ver weg in een grote stad om daar te werken. Emoke bekommert zich om hen. Met de kerst deelt ze, zoals ze inmiddels al jaren doet, voedselpakketjes uit aan alle behoeftigen. Sinds 2 jaar worden die nu gefinancierd door Linquenda. Daar kan ze nu wat extra’s bij geven; een trui, een deken, een paar schoenen, een kinderfietsje. Voor alle ouderen in haar omgeving heeft ze dit keer veel rollators, looprekken, po-stoelen en incontinentie-materiaal ontvangen via het transport van oktober jl.

  Ook hier wordt nu gewerkt met broodcontracten. Het is een structurele manier om mensen wekelijks van voedsel te voorzien.

  GEBED / DANK

  • Dank voor alle gevers van giften en goederen, al 25 jaar lang!!
  • Gebed dat we ook het komende weer de juiste mensen met de juiste middelen mogen helpen, dus dat de hulp bij de juiste mensen terecht mag komen.
  • Met Corrie gaat het redelijk goed. We berichtten in juni van haar ongeluk, maar ze is herstellende en staat dus al weer in de winkel. Graag uw dank en gebed voor haar.
  • Dank voor het mooie werk onder de Roma door Attila en Adel; bid dat God nog meer harten van de Roma mag aanraken.
  • Dank voor de nieuwe winkelruimte, waar we nu mee aan de slag gaan.

  Als bestuur wensen we u goede feestdagen; wees in ieder geval verzekerd van Gods nabijheid.

  Tilly Tollenaar, Coen den Braber, Huub van Doorn en Marco Blankenburgh

    RONDZENDBRIEF Nr. 54                                                    Oudewater, juni 2020.

  “En God schiep de mens naar Zijn beeld; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. “                         Genesis 1:27

  Lieve lezer,

   Voor God is ieder mens gelijk. De mens is de kroon op Zijn schepping, ongeacht zijn ras, huidskleur, religie, afkomst, nationaliteit. Hoewel wij mensen nog steeds discrimineren, negeren, achterstellen, benadelen, ondergeschikt maken, heeft ieder mens recht op liefde, op waardering, op respect. We kunnen demonsteren, de straat op gaan om voor de rechten van onderdrukten op te komen. Maar je kan ook demonstreren dat ieder mens even waardevol is door hen voedsel en kleding te brengen, hen aandacht en liefde te geven. Zo demonstreert ook God zijn liefde aan ons.

   

  VAN HET BESTUUR

  Al jaren ben ik verbonden met linquenda. Toen ik voor de eerste keer naar Roemenië ging en Riet van Bemmel nog de scepter zwaaide, werd mijn hart geraakt. De moeilijke en schrijnende omstandig heden waarin deze mensen leefden was haast niet te geloven en schokte me, toen ik deze onder ogen kwam. Riet vroeg mij om haar wat te helpen binnen Linquenda.

  Zodoende ben ik in het bestuur terecht gekomen. Het is bijzonder dat onze organisatie dicht bij de families staat en een aantal keren per jaar ze persoonlijk bezoekt, bemoedigt en voorziet in hun tekorten. Het is voor families in Roemenië niet zo van zelfsprekend om  kinderen, in alles wat ze nodig hebben, voedsel, kleding, scholing, te voorzien. Ik ben zelf moeder en oma en dankbaar dat wij ze alles kunnen meegeven in een welvarend land. Dat is dan ook mijn drijfveer. Gelukkig zien we de laatste jaren  ontwikkelingen, het gaat beter. Ik ben  dankbaar dat ik mijn steentje hier aan  mag bijdragen.

  Lieve groet Tilly

  WINKEL

  Vanwege het corona, hebben we als bestuur besloten om de winkel half maart te sluiten.

  Voor sommige bezoekers een moeilijk besluit, want deze kwamen wekelijks naar de winkel om lekker te kijken en te kopen. Begin mei hadden we als bestuur zoiets van ….., laten we maar weer open gaan, met een beperkt aantal bezoekers in de winkel. Na navraag te hebben gedaan, bij onze vrijwilligers, waren er sommigen er nog niet aan toe. Daarnaast moesten er ook nog veel dingen gebeuren in de winkel; schoonmaken, opruimen en de winkel wat coranaproof inrichten. Er is dus heel wat voorwerk aan vooraf gegaan om de winkel weer te openen.

  Uiteindelijk zijn we dinsdag 2 juni weer open gegaan en hadden gelijk een mooie omzet te pakken. Wel zijn er een aantal regels; ik zal ze kort beschrijven:

  • Maximaal 7 personen in de winkel
  • Houd afstand van elkaar
  • Winkelmandje is verplicht
  • De klant neemt zelf winkelmandje mee naar beneden
  • Er staat disinfectie, voor schoonmaken winkelmandje
  • Kom alleen
  • Helaas kunt u nog niet pinnen

  Eind februari heeft Corrie van Ooijen, onze drijvende kracht in de winkel, een ongeluk gehad op de fiets. Ze is gevallen en had haar bekken gebroken op 2 plaatsen. Na ziekenhuis, revalidatie, verblijft Corrie al weer enige tijd thuis. Bekken is genezen. Alles gaat moeizaam en haar ene been begint ook weer op te spelen, waar ze voor het ongeluk ook last van had. Lopen gaat dus moeizaam. De dokter zegt dat ze geduld moet hebben, maar zelf vertelde ze me, dat ze dat niet altijd heeft. Toch hoopt ze snel weer te komen, zoals ze dat zelf zegt. Corrie doet de winkel al meer dan 25 jaar en zoals zij zelf zegt, komt ze gauw weer terug.

  “Corrie, klanten leven met je mee. Ze vragen regelmatig naar je, hoe het gaat en wanneer je weer komt.” Een ieder die deze brief leest, de hartelijke groeten van Corrie en tot snel!

  REIZEN

  Toen corona uitbrak, en in maart jl. de lockdown in Roemenië werd afgekondigd en geen enkel vliegtuig de lucht meer inging, vroegen ook wij ons af hoe lang dat zou gaan duren. Ons team zou de tweede week van mei vertrekken, tickets waren betaald, de koffers nog net niet gepakt. Maar deze reis ging niet door. Gelukkig kregen we van de luchtvaartmaatschappij de bekende vouchers, die we zeker nog een keer zullen verzilveren.

  Op dit moment zijn de grenzen van Roemenië en tussenliggende landen wel open. Echter, zodra je het land binnenkomt, moet je 2 weken in quarantaine. Dat schiet niet op. Na 25 juni is de situatie waarschijnlijk weer anders, maar dat moeten we afwachten.

  Waarschijnlijk zullen we dus pas weer in oktober met een team die kant op reizen.

  ARAD

  De afgelopen tijd is er intensief contact geweest met Isabel in Roemenië. Omdat de reis in mei jl. niet door ging, konden de broodcontracten niet betaald worden en konden er geen voedselpakketten rondgedeeld worden. Juist de zwakkere en kwetsbare wordt zo dubbel getroffen. Wat kunnen we doen? Isabel heeft alle bakkers opgebeld met de vraag of ze brood willen blijven leveren en deze keer de betaling achteraf ontvangen. Naar 2 bakkers hebben we geld overgemaakt, de anderen hadden er vertrouwen in, dus alle gezinnen bleven voorzien van het dagelijkse brood. Helemaal TOP!!

  De eerste periode van de lockdown in Roemenië mocht er niet gereisd worden. Pas toen dat per 1 juni versoepeld werd, hebben wij geld overgemaakt en zijn ze in Arad zelf voedselpakketten gaan maken en weg gaan brengen naar de families in de dorpen. Geweldig!!

  MISCA

  En in Misca gebeurde eigenlijk hetzelfde. Emoke, ze spreekt een beetje Nederlands want ze is in Oudewater een jaar au pair geweest, ze heeft de contracten bij de bakker geregeld en daarna met een groep jongeren voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld in de 4 omliggende dorpen. Ik kreeg pas een serie foto’s van die uitdeling. U kunt ze bekijken op onze website.

  (we vertellen hier over broodcontracten. Dat werkt zo: een sponsor in Nederland betaalt ons per jaar € 52,–. Met dat geld gaan wij naar een bakker in Roemenië en betalen hem die € 52,–. Daarvoor levert hij per week 1 brood aan een gezin. Dat gezin kiezen wij uit en hoeft dat brood dus niet te betalen. Grote gezinnen hebben 2 of 3 broden per week. Meestal doen we dat in twee etappes; elk half jaar € 26,–. Zo voorzien we een gezin een heel jaar door van brood!! Heel simpel: € 52,– overmaken naar stichting Linquenda  IBAN: NL41 RABO 0352 3403 71 onder vermelding van : ‘broodcontract’)

  ROMA

  We willen ons in de toekomst meer op de ROMA gaan richten. Daarvoor moeten we contacten gaan leggen in andere dorpen en steden. Ze wonen in aparte wijken. Tijdens corona mochten ze hun wijk niet uit. Ze worden gediscrimineerd, de schuld van corona in de schoenen geschoven. Ze hebben geen vaste baan, dus nu geen inkomen. Verpauperde huizen, geen waterleiding, enz, enz. Pas kwam er een oproep bij ons binnen dat ze kleding nodig hebben. Wij hebben plenty kleding in onze opslag staan. Maar … we mogen het nu niet brengen. Zodra dat kan, willen we dat gaan doen. Daarvoor zijn we echter nog op zoek naar een bestelbus. Kent u iemand die een week lang zijn bestelbus wil uitlenen/verhuren, wij horen het graag. (06-40887397)

  WEBSITE / FACEBOOK

  Volgt u ons al via Facebook? Tal van mededelingen en de laatste nieuwtjes kunt u vinden op facebook. Wilt u wat meer lezen over onze reizen, ervaringen en ontmoetingen, dan staan op onze website de verslagen, foto’s en verhalen: www.stichtinglinquenda.nl

  KORT NIEUWS

  • Op 8 maart was er de eerste verkoopdag van de zomerkleding. De opbrengst van  € 485,– is gedoneerd voor hulp aan zwervers en daklozen in Spanje.
  • Woont u in Oudewater of nabije omgeving? Een bezoek aan de winkel brengen vind u altijd gezellig? We kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken voor enkele uren per week die helpen met sorteren van goederen en helpen van klanten in de winkel. Voor informatie kunt u terecht bij Coen den Braber 06-15333633
  • Hanneke Maas en Karin de Rooij zijn oud-reizigers en begaan met de mensen in Roemenië. Om in deze coronatijd de families een hart onder de riem te steken hebben zij alle gezinnen een kaart gestuurd. En ik kan u vertellen; voor hen is het heel bijzonder om een keer post te ontvangen. Het is een waardevol initiatief.

  • Misschien ontvangt u deze nieuwsbrief per post. Het is ook mogelijk deze digitaal te ontvangen, stuur dan een email naar linquenda@hetnet.nl.

  GEBED/DANK:

  • Gebed voor Corry, voor een spoedig herstel na haar ongeluk; ook voor Helma, een vrijwilligster in de winkel, die langdurig door corona is geveld
  • Gebed voor de Roma en het opbouwen van relaties om hen te kunnen gaan helpen
  • Gebed voor de volgende reis, die we hopen in oktober te gaan maken, als alle omstandigheden dat mogelijk maken
  • Dankgebed voor de helpers in Roemenië, die er voor zorgen dat we hulp via broodcontracten en voedselpakketten kunnen continueren

   

  Tot slot een groet van uw bestuursleden,

  Tilly Tollenaar, Coen den Braber en Marco Blankenburgh

  Stichting Linquenda  Rabobank: NL41RABO0352340371  tnv; St. Linquenda.

  www.stichtinglinquenda.nl                       KvK:  41187963

  linquenda@hetnet.nl                                 ANBI: 8161.07.154