Financieel sponsor

Met 50 miljoen inwoners komt er eigenlijk nooit een einde aan het verlenen van hulp aan Roemenië. Maar het is voor ons al waardevol en geeft voldoening wanneer we wat verlichting kunnen brengen in de levenssituatie van dat ene gezin. Een wasmachine kunnen geven aan die moeder van dat grote gezin; een 2e hands fiets kunnen geven aan dat meisje van 10 dat daar al zo lang van droomde; de garantie kunnen geven van een broodcontract een jaar lang.

We zeggen wel eens: alles wat we geven, hebben we zelf ook weer gekregen. Alles wat we krijgen, geven we ook weer door. Zo is het ook als het om financiën gaat. We kunnen uitdelen, naar mate we zelf ontvangen.  (overigens geven we principieel nooit geld aan mensen; we zetten geld om in goederen, die ze nodig hebben)

TOELICHTING OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD

Tot 2014 konden giften aan een ANBI afgetrokken worden bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting indien de gift minimaal 1% van het inkomen bedroeg (en maximaal 10%). Tevens mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 kan elke gift van de belasting worden afgetrokken als u een stichting minimaal 5 opeenvolgende jaren steunt. Dan is er sprake van een periodieke gift. Dat moet dan wel schriftelijk vastgelegd worden. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het bedrag dat u per jaar schenkt moet gelijk zijn; wel kunt u dit bedrag voor betaling opsplitsen in meerdere vaste gelijkmatige termijnen of in één maal betalen.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

De overeenkomst wordt ontbonden bij:

  • opzegging door de schenker
  • overlijden van de schenker
  • failliet gaan of opheffing van de stichting
  • verlies van de ANBI status van de stichting

Ook het overlijden van een ander persoon dan de schenker kan reden zijn de overeenkomst te beëindigen. Daarom wordt deze optie in het formulier genoemd.

Indien de schenker een (fiscale) partner heeft, moet ook deze genoemd worden in de overeenkomst en deze verleent daarmee ook zijn/haar instemming.

Let op! 

U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen. Als donateur vult u de formulieren voor uzelf en onze stichting in. Beide formulieren ondertekent u en stuurt u op naar onze stichting, waarna u één exemplaar door ons ondertekent retour ontvangt.

heeft u (nog) geen pdf reader op uw pc download dan deze :