In het kort

Stichting Linquenda, hulp aan Roemenië,

Gevestigd te Oudewater

www.stichtinglinquenda.nl                            linquenda@hetnet.nl

Kvk: 41187963                                                   ANBI: 8161.07.154. 

Doelstelling: Het verlenen van hulp aan gezinnen in Roemenië, en voorts alhetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Aldus vastgelegd in de statuten van de stichting opgesteld op 1-12-1995 bij notaris Biemans te Oudewater. 

BELEIDSPLAN STICHTING LINQUENDA OUDEWATER

Uitgangspunten:

Het is de missie van de vrijwilligers van Linquenda om de allerarmsten in Roemenië te helpen met de eerste levensbehoeften aan een beter bestaan. Met zoveel mogelijk hulp en hulpgoederen zo vaak mogelijk naar de gezinnen en gemeenschappen die deze hulp het hardste nodig hebben. 3 à 4 keer per jaar vertrekt een team naar Roemenië. Twee maal per jaar verspreiden we ongeveer 40 kuub aan  hulpgoederen en; 3 keer per jaar voorzien we ongeveer 60 gezinnen van pakketten voedsel. Die hulpgoederen bestaan uit met name kleding, schoenen, medicijnen, matrassen, dekens, speelgoed, schoolspullen,  incontinentiemateriaal en natuurlijk voedsel. Met de goederen gaan er ook Bijbels en evangelisch leesmateriaal mee

Het Woord zegt niet voor niets: “Niet alleen van brood zal de mens leven” (Matt.4:4). 

Dit alles doen wij samen met onze contacten in Roemenië. Ons gastgezin en de vertalers die ons helpen met het bezoeken van de gezinnen in en rond Arad, Roemenië.

Onze activiteiten:

 • Persoonlijke hulpverlening aan de armste gezinnen in Roemenië
 • Verspreiding van Bijbels en Bijbelse lectuur
 • Verdelen van voedsel en kleding in zigeunerwijken in Arad
 • Inzamelen van kleding, schoenen en speelgoed
 • Voorbereiden van transporten voor hulpgoederen naar Roemenië
 • Het houden van verkopingen in onze 2de hands winkel in Oudewater.
 • Geld inzamelen d.m.v. verkoop van 2de hands spullen
 • zoeken van sponsors voor het ondersteunen van een Roemeens gezin met kleding
 • zoeken van sponsors voor het betalen van een broodcontract voor een Roemeens gezin
 • zoeken van sponsors voor het ondersteunen van het werk van de stichting
 • Sponsors en belangstellenden informeren over onze activiteiten d.m.v. rondzendbrieven en een website.
 • Het aanschrijven van “grote” ondernemingen voor materiële en/of financiële steun.
 • Voedselinzamelingsactie, eenmaal per jaar in oktober.
 • De actie BROOD ……. NODIG

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:

Marco Blankenburgh

Oudewater

Penningmeester:

Huub van Doorn

Oudewater

Secretaris:

Coen den Braber

Bodegraven

Bestuursleden:

Tilly en Frans Tollenaar

Bergambacht

Thirza Blankenburgh

Gouda

Financiele verantwoording over 2021:

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (147)  
       
Code Omschrijving Verlies Winst
  4100 Uitgaven Linquenda    
4102 Huur pand 17.339,76  
4103 Kosten electra 1.187,45  
4104 Kosten water 20,00  
4105 Betaalde giften 8.300,00  
4106 Catering personeel 234,99  
4107 Transportkosten 7.015,54  
4108 Drukwerk 1.949,81  
4109 Bankkosten 674,57  
4110 Afvalverwerking 389,84  
4111 Inventaris winkel 2.069,92  
4112 Inventaris keuken en toilet 1.357,10  
4113 Verzekeringen 205,88  
4114 KPN 85,44  
4115 Autohuur buitenland 95,00  
4116 Kantoorkosten 588,59  
4117 Representatie 109,67  
4118 Gemeentelijke belastingen 235,98  
4119 Diverse uitgaven 405,77  
4120 Bouwmateriaal 5.010,48  
4123 Kosten voedselactie 174,08  
4124 Advies en begeleiding 400,00  
4125 Overige kosten 810,00  
4126 Betaalde giften eenmalig 1.029,00  
  Totaal 4100 Uitgaven Linquenda 49.688,87 0,00
  8100 Inkomsten Linquenda    
8101 Donaties   814,27
8102 Ontvangen giften   953,64
8103 Sponsorbijdragen   1.261,00
8104 Broodcontracten   1.598,50
8105 Omzet winkel   50.997,36
8106 Omzet internetverkopen   20,00
8107 Verkoop boeken   1.765,95
8108 Diverse ontvangsten   621,35
8109 Restituties   22,28
8110 Opbrengsten voedselactie   195,00
  Totaal 8100 Inkomsten Linquenda 0,00 58.249,35
  Saldo winst 8.560,48  
    58.249,35 58.249,35
Balans t/m 31-12-2021    
       
Code Omschrijving Activa Passiva
1000 Kas 100,00  
1010 Bank 15.551,34  
0130 Inventarissen Linquenda 3.052,48  
0140 Hardware Linquenda 1.219,30  
0823 Algemene reserve   23.672,12
4121 Borg huur pand 3.750,00  
2010 Tussenrekening balans    
    23.673,12 23.672,12

penningmeester Huub van Doorn, Oudewater