In het kort

Stichting Linquenda, hulp aan Roemenië,

Gevestigd te Oudewater

www.stichtinglinquenda.nl                            linquenda@hetnet.nl

Kvk: 41187963                                                   ANBI: 8161.07.154. 

Doelstelling: Het verlenen van hulp aan gezinnen in Roemenië, en voorts alhetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Aldus vastgelegd in de statuten van de stichting opgesteld op 1-12-1995 bij notaris Biemans te Oudewater. 

BELEIDSPLAN STICHTING LINQUENDA OUDEWATER

Uitgangspunten:

Het is de missie van de vrijwilligers van Linquenda om de allerarmsten in Roemenië te helpen met de eerste levensbehoeften aan een beter bestaan. Met zoveel mogelijk hulp en hulpgoederen zo vaak mogelijk naar de gezinnen en gemeenschappen die deze hulp het hardste nodig hebben. 3 à 4 keer per jaar vertrekt een team naar Roemenië. Twee maal per jaar verspreiden we ongeveer 40 kuub aan  hulpgoederen en; 3 keer per jaar voorzien we ongeveer 60 gezinnen van pakketten voedsel. Die hulpgoederen bestaan uit met name kleding, schoenen, medicijnen, matrassen, dekens, speelgoed, schoolspullen,  incontinentiemateriaal en natuurlijk voedsel. Met de goederen gaan er ook Bijbels en evangelisch leesmateriaal mee

Het Woord zegt niet voor niets: “Niet alleen van brood zal de mens leven” (Matt.4:4). 

Dit alles doen wij samen met onze contacten in Roemenië. Ons gastgezin en de vertalers die ons helpen met het bezoeken van de gezinnen in en rond Arad, Roemenië.

Onze activiteiten:

 • Persoonlijke hulpverlening aan de armste gezinnen in Roemenië
 • Verspreiding van Bijbels en Bijbelse lectuur
 • Verdelen van voedsel en kleding in zigeunerwijken in Arad
 • Inzamelen van kleding, schoenen en speelgoed
 • Voorbereiden van transporten voor hulpgoederen naar Roemenië
 • Het houden van verkopingen in onze 2de hands winkel in Oudewater.
 • Geld inzamelen d.m.v. verkoop van 2de hands spullen
 • zoeken van sponsors voor het ondersteunen van een Roemeens gezin met kleding
 • zoeken van sponsors voor het betalen van een broodcontract voor een Roemeens gezin
 • zoeken van sponsors voor het ondersteunen van het werk van de stichting
 • Sponsors en belangstellenden informeren over onze activiteiten d.m.v. rondzendbrieven en een website.
 • Het aanschrijven van “grote” ondernemingen voor materiële en/of financiële steun.
 • Voedselinzamelingsactie, eenmaal per jaar in oktober.
 • De actie BROOD ……. NODIG

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:

Marco Blankenburgh

Oudewater

Penningmeester:

Huub van Doorn

Oudewater

Secretaris:

Coen den Braber

Bodegraven

Bestuursleden:

Tilly en Frans Tollenaar

Bergambacht

Thirza Blankenburgh

Gouda

Bestuurlijke doelstellingen:

1 Het werk rond 1995 begonnen door Mw Riet van Bemmel voortzetten.

2 Structurele noodhulp bieden aan gezinnen uit ons bestand.

3 Het onderhouden van de contacten met de Nederlandse  gezinnen, d.m.v. rondzendbrieven en mails.

4 Actief zoeken van vrijwilligers, voor alle voorkomende werkzaamheden, maar zeker om een reisteam te kunnen samenstellen, om 3 keer per  jaar een reis te kunnen maken.

5. De stichting financieel gezond te houden.

De stichting heeft geen beloningsbeleid, anders dan het bekostigen van onkosten middels declaratieformulieren.

JAARSCHEMA LINQUENDA.

Januari: Jaarrekening opmaken.

Februari: Reis naar Roemenië.

Voorbereiding reis mei.

Maart: Mail naar sponsoren over tijdstip inleveren kledingpakketten, en op de site plaatsen.

Mei: Reis naar Roemenië, bestellen schriften voor ons schoolproject.

Juni: Rondzendbrief versturen.

Juli: Voorbereiding reis nov.

Starten met voorbereiden voedselactie.

Augustus: Vit.C tabletten bestellen. Zalf via dierenarts bestellen alles voor de  voedselactie.

Mail naar sponsoren over tijdstip inleveren kledingpakketten, + op de site plaatsen

September: Voorbereiding voedselactie EMTE.

Oktober: Voedselactie EMTE 1e weekend okt.

Advertentie IJsselbode Kerstkaarten

November: Reis naar Roemenië.

Voorbereiding reis februari.

Advertentie IJsselbode schaatsen verkoop via winkel.

Zaad bestellen voor in het pakket van februari.

December: Rondzendbrief versturen. + vertalen + versturen.

Aardigheidje brengen bij alle vrijwilligers.

Hele jaar door:   Inzamelen: goederen winkel, goederen Roemenië.

Verzamelen: dozen, potten voor zalf en pillen, etuis en inhoud (pennen,potloden,gum,slijper)

Zoeken naar: vrijwilligers, teamleden voor de reis, sponsoren (financ.+materieel)

In de rondzendbrieven, ook op de site te lezen, staat meer uitgebreid al onze activiteiten vermeld.

In de reisverslagen, ook op de site te lezen, wordt meer uitgebreid per gemaakt reis de werkzaamheden vermeld.

 

Financieel overzicht 2018  St. Linquenda

 Enkele aanvullende opmerkingen bij uitgaven op de balans over 2018:

kantoorkosten betreft: mailingen, rondzendbrieven,  bankkosten, bedankjes, abonnementen, advertenties, e.d.

winkel uitgaven: huur, energie, water, inrichting.

reizen: kosten voor de reizen van de teams, maar omdat de deelnemers een deel zelf hebben betaald, zie je deze post bij ‘inkomsten’ weer terug

aanschaf t.b.v. Roemenië: grootste posten zijn broodcontracten, verblijfskosten, voedselpakketten, schoolschriften, zadenpakketten.

financiële administratie stichting Linquenda 2020
ontvangsten uitgaven
winkel € 20.394,45 kantoorkosten € 3.269,09
broodcontracten € 1.319,00 winkel € 5.107,15
sponsorgezinnen € 832,00 reizen / transport € 3.170,61
giften € 1.936,65 tbv Roemenië € 11.593,25
reiskosten € 352,25 *  voor broodcontracten € 3.321,00
* voor voedselpakketten € 5.750,00
diversen € 749,23
totaal € 24.834,35 totaal € 23.889,33
banksaldo 01-01-2020 € 12.912,67 in kas  01-01-2020 € 173,00
bank saldo 31-12-2020 € 12.464,00 in kas  31-12-2020 € 281,40

We bedanken alle sponsors en donateurs, die deze hulpverlening mogelijk maken. We danken God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn.

Tilly Tollenaar

penningmeester 2020

Stichting Linquenda